All posts by admin

Pályázat VándoRobot program 2021 TÉLI és TAVASZI turnusára

Az Abacusan Stúdió Oktatásszervező Nonprofit Kft. és a Giving Hungary Alapítvány partnerségében és a GE Digital támogatásával életre hívott pedagógiai program köznevelési intézmények számára

A Pályázat célja

A pályázatban meghirdetett Abacusan-GE VándoRobot Program célja, hogy a sikeres pályázatú iskolák Programban résztvevő tanulóinak a  digitális kompetenciái, programozási ismeretei gazdagodjanak, fejlődjön algoritmikus gondolkodásuk, alkotó készségük és képességük, továbbá szociális kompetenciáik  – pl. együttműködés, csapatmunka.

A pályázat útra indításában, megvalósításban és fenntartásában együttműködő szervezetek a szükséges robotika készletek biztosításával és a foglalkozásvezető pedagógusok számára felkészítő tréning megtartásával, majd a Program során folyamatos mentor feladatkör teljesítésével keretet teremtenek a köznevelési intézmények számára térítésmentesen megvalósuló 10 hetes, robotika oktatási projekt sikeres megvalósításához.

További cél az informatikai pályákra irányuló pályaorientáció segítése.

A Pályázók köre

Pályázhat minden Magyarországon bejegyzett és OM azonosítóval rendelkező köznevelési intézmény.

A Pályázat részletei

Az Abacusan Stúdió Oktatásszervező Nonprofit Kft. és a Giving Hungary Alapítvány, valamint a GE Digital háromoldalú együttműködése az Abacusan VándoRobot Programot azért hívta életre, hogy olyan köznevelési intézmények tanulói számára is lehetővé tegye a robotika izgalmas és motiváló világának megismerését, amelyeknek anyagi erőforrásai ezt nem teszik lehetővé.

A pályázat során időszakonként 7-7 iskola kerül kiválasztásra.

A három szervezet együttesen megfogalmazott meggyőződése, hogy az elindított programban részt vevő tanulók előtt új távlatokat nyithatnak, kedvet ébresztenek bennük az informatikai pályák iránt, vagy a már némi ismerettel rendelkezőket megerősíthetik döntésük nagyszerűségében – vagy „csak” megajándékozhatják őket a felfedezés, az alkotás, a sikerélmény és a játék örömével.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

Az Abacusan Stúdió és a GE Digital munkatársaiból álló Bizottság szakmai szempontok, szociális rászorultság és kommunikációs, disszeminációs vállalás alapján választja ki a 10 (időszakonként 7-7) iskolát az Abacusan-GE VándoRobot Programban részt venni kívánó iskolák közül.

A pályázattal érintett időszakok a 2020/2021-es tanévben

 1. 2021. február 8. – április 30.
 2. 2021. április 7. – június 15.

Abacusan-GE VándoRobot Program tartalma

 • iskolánként 6 db ArTeC Robotist elemekből összeállított Scratch-ben programozható Abacusan VándoRobot KIT készlet, amelyet a pályázatot kiíró szervezetek 10 tanulmányi hetes időszakra térítésmentesen a pályázaton nyertes köznevelési intézmény rendelkezésére bocsátanak
 • a köznevelési intézményben az intézmény pedagógus közösségéhez tartozó pedagógus által vezetett 10 tanulmányi, megvalósítási hetes foglalkozássorozat
 • a 10 hetes szakköri munkát segítő tematika javaslat
 • a foglalkozásokat vezető pedagógus(ok) számára a 10 hetes időszakot megelőzően akkreditált felkészítő továbbképzés, amelyet a program megvalósulása során igény szerinti folyamatos mentorálás egészít ki

A Foglalkozás vezető pedagógusok előzetes felkészítő tréning megtartása, Program pedagógiai szakmai vezetése, megtartása, folyamatos mentor feladatkört az Abacusan Stúdió, a koordinátor, szervezés és megvalósítás vezetése feladatkört a Giving Hungary Alapítvány látja el.

A GE Digital az ArTeC robotkészletek beszerzéséhez és a foglakozásvezető pedagógusok számára szervezendő és megtartandó akkreditált képzéséhez nyújt pénzügyi támogatást, valamint ”pro bono” jellegű támogatás keretében az önkéntes dolgozói, mint mentorok közreműködésével többek között pályaorientációs, irányított beszélgetés vezetésével működnek közre a program sikeres megvalósításában.

Hogyan lehet részt venni az Abacusan-GE VándoRobot Programban?

Az Abacusan-GE VándoRobot Programban sikeres pályázat eredményeként van mód részt venni.

A Programba jelentkezéshez szükséges pályázati anyagot a https://forms.gle/tZTDaVDvSxqW6k2P8 oldalon található online pályázati űrlap kitöltése.

A nyertes pályázó köznevelési intézmények egy 10-hetes program során valósítják meg az elképzelésüket, amelynek megvalósítása során saját belátásuk szerint követhetik a rendelkezésükre bocsátott tematika javaslatot vagy attól el is térhetnek.

A megvalósításhoz szükséges robotika oktató csomagokhoz (Abacusan VándoRobot KIT) a program megvalósítása előtt megtartandó felkészítő tréning során juthatnak hozzá közvetlenül kézbe történő átadással, vagy postai csomag kézbesítés módon. Mindkettő esetben tételes átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján történik meg az átadás.

A foglalkozásvezetői tréning során átadás esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidőben történik.

Postai csomag kézbesítés esetén pedig – ha a tréningen résztvevő pedagógus számára nehézséget okoz a csomag kézben történő elszállítása – a tréning végeztével történő tételes ellenőrzést majd az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását után a foglalkozásvezető pedagógus jelenlétében történő csomag lezárását követően történik meg a feladás, mint átadás az intézmény részére.

A megvalósított programot követően az intézmény köteles hiánytalanul visszajuttatni a korábban átvett oktató csomagokat Abacusan Stúdió részére személyes átadás, vagy postai csomag feladás módon.

A pályázó köznevelési intézményekkel szembeni elvárások

 • az iskola vállalja, hogy a részére átadott, illetve eljuttatott eszközöket a rendeltetésének megfelelő módon használja, megóvja. Vállalja, hogy rongálódás esetén helytáll és az okozott kárt megtéríti Abacusan Stúdió részére.
 • vállalja legalább 1 legfeljebb 3 pedagógus részvételét a 2 napos felkészítő képzésen. A képzés helyszíne a járványhelyzet alakulásától függően Budapest- Abacusan Stúdió Oktatóterme, vagy online képzésformájában. A képzéshez kapcsolódó utazási- és szállás költség az iskolát terheli.
 • a 10 hetes megvalósítási időszak során legalább 4 alkalommal fénykép és/vagy video összeállítás készítése és közzététele az intézmény saját weboldalán, facebook oldalán, illetve az Abacusan-GE VándoRobot Program facebook oldalán,
 • egyéb regionális esetleg országos kommunikációs csatornán is ismeretterjesztő és népszerűsítő módon beszámol a Program során megvalósított tevékenységről,
 • a program során nyert tapasztalatait megosztja más iskolák pedagógusaival a szakmai kapcsolati hálóján keresztül (szakmai disszemináció)
 • legfeljebb 5 tanuló + 1 felkészítő tanár összetételű csapattal részt vesz a 2020/2021. tanév végén szervezett, játékos tudáspróbán. A vetélkedőn megoldandó gyakorlati feladat a 10 hetes program javasolt tematikája szerinti ismeretanyagra épülve kerül meghatározásra.

A pályázat benyújtása

A pályázati anyagokat kizárólag elektronikusan, a https://forms.gle/tZTDaVDvSxqW6k2P8  címen található online űrlap kitöltésével lehet benyújtani. 

A pályázati űrlapot csak egyszer lehet megnyitni, így javasolt a kérdések előzetes áttekintése a mellékelt dokumentum alapján.

A pályázat beküldésének határideje: 2021. január 22.

Eredményhirdetés

A Felhívásra pályázatot beküldők közül nyertes intézmények listájának közzététele helye és időpontja:

        2021. január 29.

A nyertes pályázókat e-mailben értesítjük. Az e-mailben történő értesítés írásbeli értesítésnek minősül.

A nyertes pályázók listáját a pályázat kiírói közzéteszik az Abacusan Vándorobot Program weboldalán (http://abacusan.hu/vandorobot/) és facebook oldalán (https://www.facebook.com/abacusanvandorobot/ )

Érvénytelen a pályázat, amennyiben

 • A pályázati Adatlap nem valós adatokat tartalmaz
 • A pályázatot a megadott határidőn túl nyújtották be

Jelentkezés   rákattintva jelentkezési adatlap elérés: https://forms.gle/tZTDaVDvSxqW6k2P8

Letölthető dokumentumok:

További információk:

web: http://abacusan.hu/vandorobot/

facebook: https://www.facebook.com/abacusanvandorobot/

e-mail:   vandorobot@abacusan.hu

Családi nap

Idén rendhagyó módon az online térben rendezzük Családi napunkat.

Tudjuk, furcsa elképzelni, de sok olyan program és játék van, melyet – sajnos most csak távolból – de az online térben is meg tudunk valósítani.

Ebben a tartalmas 3 órában kipróbálhatja a család minden tagja a kódolás alapjait. Írunk majd közösen színkódokat robot irányításához, titkos kódot fejtünk meg speciális kódtáblákkal és kísérletezünk az összeszerelt STEM eszközünkkel.

Ozobot, Smartivity, kódtáblák tanulmányozása is színesíti a programot melyet ugyan az online térben tartunk meg, nagyon személyessé és szórakoztatóvá tesz csapatunk.

A részvétel 2.290 forint

A jelentkezés a fizetési mód függvényében történik!

Fizetési mód:

Online bankártyás vagy PayPal fizetés a facebookon keresztül: ide kattintva

Átutalással, egy rövid jelentkezési lap kitöltésével: ide kattintva

Jelentkezési lap:

Nyári napközis tábáraink rendhagyó módon is 2020

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Idén sem szeretnénk, hogy a nyár tábor nélkül teljen el, azonban alkalmazkodunk a megváltozott körülményekhez. Ottalvós tábort idén nem szervezünk, DE kínálunk Önöknek 4 féle tematikus napközis tábort és ezen a nyáron először nem csak Budapesten, hanem több városban is!

Reméljük, kínálatunk elnyeri tetszésüket!

Válasszon tematikát:

Robotika tábáraink
Természetbúvár táboraink
Animáció készítés táboraink
Angol nyelvi táboraink robotikával

Robotokkal a Holdra!

A Nemzeti Tehetség Program támogatásával, a Giving Hungary Alapítvány és az Abacusan Stúdió együttműködésében valósult meg 2019 nyári tehetséggondozó táborunk.

Táborunk célja az volt, hogy a résztvevő, robotika, programozás iránt érdeklődő gyerekek számára olyan, tartalmas, szellemi kihívásokkal teli nyári tehetséggondozó- és élményprogramot kínáljunk, amely fejleszti erős oldalukat, kreativitásukat, szintetizáló készségüket, interperszonális készségeiket – ugyanakkor a nyaralás, a játék és a természet közelségének lazító élményével segíti feltöltődésüket.

A tábor központi témája a robotika és a programozás, fizika, elektronika, amelyeket a Holdra szállás évfordulójához kapcsolódva dolgoztunk fel. A táborozók űrkutatással kapcsolatos projekteken dolgozva valós műszaki megoldásokat modelleztek robotikai eszközökkel. Az alkalmazott projektmódszer, a differenciált tematika biztosította, hogy a különböző életkorú gyermekek számára egyformán hasznos volt a tábor.

A részt vevő gyermekek robotikai és programozási ismeretei bővültek, lehetőségük volt több napon át tartó projekteken team-ben dolgozva, valós problémákra fejleszteni megoldást. A résztvevők a Holdra szállás 50. évfordulójához illeszkedő témájú projekteken dolgoztak, amelyek érintették a fizika, csillagászat témakörét éppúgy, mint az űrkutatás során felmerülő mechanikai, programozási, robotikai problémákat. Ezeket a témákat élménytnulással közelítettük meg – a robotika mellett volt csillagles, hőlégballon felengedés, sőt a táborozók elkészítették saját Pioneer-táblájukat is.

A résztvevők élvezték a projektmunkát, a párhuzamos, különböző előismereteiknek megfelelő szinteken megvalósított szakmai programokat. Az egyes csoportok nem különültek el egymástól, hanem együttműködtek, figyelemmel kísérték egymás munkáját. Örömmel láttuk, hogy a tapasztaltabbak/nagyobbak segítették az újakat/fiatalabbakat. Elismerték egymás munkáját, a különböző csoportok produktumait a projektzáráskor egy közös egységbe szervezték.

A tábor megvalósulását a Nemzeti Tehetség Program az NTP-TÁB-19-0070 azonosítójú pályázati projekt keretében támogatta.