Abacusan Stúdió

VándoRobot

A pályázatban meghirdetett Abacusan-GE VándoRobot Program célja, hogy a sikeres pályázatú iskolák Programban résztvevő tanulóinak a  digitális kompetenciái, programozási ismeretei gazdagodjanak, fejlődjön algoritmikus gondolkodásuk, alkotó készségük és képességük, továbbá szociális kompetenciáik  – pl. együttműködés, csapatmunka. 

A pályázat útra indításában, megvalósításban és fenntartásában együttműködő szervezetek a szükséges robotika készletek biztosításával és a foglalkozásvezető pedagógusok számára felkészítő tréning megtartásával, majd a Program során folyamatos mentorálással keretet teremtenek a köznevelési intézmények és óvodák számára térítésmentesen megvalósuló 10 hetes, robotika oktatási projektjük sikeres megvalósításához, diákjaik informatikai pályákra irányuló pályaorientációjához. 

A pályázat célja

Pályázhat minden Magyarországon bejegyzett iskola, óvoda és szakképzési intézmény.

A Pályázat részletei

Az Abacusan Stúdió Oktatásszervező Nonprofit Kft. és a Giving Hungary Alapítvány, valamint a GE Vernova háromoldalú együttműködése az Abacusan VándoRobot Programot azért hívta életre, hogy olyan köznevelési intézmények tanulói számára is lehetővé tegye a robotika izgalmas és motiváló világának megismerését, amelyeknek anyagi erőforrásai ezt nem teszik lehetővé. 

A pályázat során időszakonként 11-11 intézmény kerül kiválasztásra

A program 7 éves sikerének köszönhetően a GE folyamatosan bővítette az egy turnusban megpályázható Abacusan VándoRobot KIT készletek számát, így már tanévenként akár 33 intézmény kapcsolódhat be a programba.

A három szervezet együttesen megfogalmazott meggyőződése, hogy az elindított programban részt vevő tanulók előtt új távlatokat nyithatnak, kedvet ébresztenek bennük az informatikai pályák iránt, megerősíthetik döntésükben azokat, akik már belekóstoltak ebbe a világba – vagy „csak” megajándékozhatják őket a felfedezés, az alkotás, a sikerélmény és a játék örömével.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

Az Abacusan Stúdió és a GE Vernova munkatársaiból álló bizottság szakmai szempontok, szociális rászorultság és kommunikációs, disszeminációs vállalás alapján választja ki a pályázók közül az időszakonkénti 11 intézményt, akik részt vehetnek az Abacusan-GE VándoRobot Programban.

A jelen pályázattal érintett időszakok a 2024/2025-ös tanévben:

ŐSZI TURNUS:
2024. szeptember 2. – november 15. 
téli TURNUS:
2024. DECEMBER 02. – 2025. FEBRUÁR 21.
tavaszi TURNUS:
2025. MÁRCIUS 10. – 2025. MÁJUS 30.

Abacusan-GE VándoRobot Program tartalma

 • iskolánként 6 db ArTeC Robotist elemekből összeállított Scratch-ben programozható Abacusan VándoRobot KIT készlet (értéke: 819 180 Ft), amelyet a pályázatot kiíró szervezetek 10 tanulmányi hetes időszakra térítésmentesen a pályázaton nyertes köznevelési intézmény rendelkezésére bocsátanak 
 • a köznevelési intézményben az intézmény pedagógus közösségéhez tartozó pedagógus által vezetett 10 tanulmányi, megvalósítási hetes foglalkozássorozat 
 • a 10 hetes szakköri munkát segítő tematika javaslat 
 • a foglalkozásokat vezető pedagógus(ok) számára a 10 hetes időszakot megelőzően akkreditált felkészítő továbbképzés, amelyet a program megvalósulása során igény szerinti folyamatos mentorálás egészít ki (értéke: 225.000 Ft) 

A Foglalkozás vezető pedagógusok előzetes felkészítő tréning megtartása, Program pedagógiai szakmai vezetése, megtartása, folyamatos mentor feladatkört az Abacusan Stúdió, a koordinátor, szervezés és megvalósítás vezetése feladatkört a Giving Hungary Alapítvány látja el. 

A GE Vernova az ArTeC robotkészletek beszerzéséhez és a foglakozásvezető pedagógusok számára szervezendő és megtartandó akkreditált képzéséhez nyújt pénzügyi támogatást, valamint ”pro bono” jellegű támogatás keretében az önkéntes dolgozói, mint mentorok közreműködésével többek között pályaorientációs, irányított beszélgetés vezetésével működnek közre a program sikeres megvalósításában. 

Hogyan lehet részt venni az Abacusan-GE VándoRobot Programban?

Az Abacusan-GE VándoRobot Programban sikeres pályázat eredményeként van mód részt venni. 

A pályázati űrlap elérhető itt: https://forms.gle/9Ucw1e4qozx3qr3w7

A nyertes pályázó intézmények egy 10-hetes program során valósítják meg az elképzelésüket, amelynek megvalósítása során saját belátásuk szerint követhetik a rendelkezésükre bocsátott tematika javaslatot vagy attól el is térhetnek. 

A megvalósításhoz szükséges robotika oktató csomagokhoz (Abacusan VándoRobot KIT) a program megvalósítása előtt megtartandó felkészítő tréning során juthatnak hozzá közvetlenül kézbe történő átadással, vagy postai csomag kézbesítés módon. Mindkettő esetben tételes átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján történik meg az átadás. 

A foglalkozásvezetői tréning során átadás esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidőben történik. 

Postai csomagkézbesítés esetén pedig – ha a tréningen résztvevő pedagógus számára nehézséget okoz a csomag kézben történő elszállítása – a tréning végeztével történő tételes ellenőrzést majd az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása után, a foglalkozásvezető pedagógus jelenlétében történő csomag lezárását követően történik meg a feladás, mint átadás az intézmény részére. 

A megvalósított programot követően az intézmény köteles hiánytalanul visszajuttatni a korábban átvett oktató csomagokat Abacusan Stúdió részére személyes átadás, vagy postai csomagfeladás módon. 

Postai csomagkézbesítés esetén a postaköltséget minden esetben a programban résztvevő oktatási intézmény fedezi. 

Hogyan lehet részt venni az Abacusan-GE VándoRobot Programban?

 • az intézmény vállalja, hogy a részére átadott, illetve eljuttatott eszközöket a rendeltetésének megfelelő módon használja, megóvja. Vállalja, hogy rongálódás esetén helytáll és az okozott kárt megtéríti Abacusan Stúdió részére. 
 • vállalja, hogy a tervezett foglalkozások idejére robotonként 1, azaz összesen 6 számítógép/laptop használatának lehetőségét biztosítja. (Óvodák esetében a program számítógép nélkül is megvalósítható!) 
 • A micro:bit bővítőkártyán keresztül programozható készletre pályázó intézménynek szükséges 6 db micro:bit panellel rendelkezni  
 • vállalja legalább 1 legfeljebb 3 pedagógus részvételét a 2 napos felkészítő képzésen. A képzés helyszíne a járványhelyzet alakulásától függően Budapest- Abacusan Módszertani Központban személyes, vagy online képzés formájában. A képzéshez kapcsolódó utazási-, szállás és étkezési költség az iskolát terheli. 
 • a 10 hetes megvalósítási időszak során legalább hetente 1 alkalommal fénykép és/vagy video összeállítás készítése és közzététele az intézmény saját weboldalán, facebook oldalán, illetve ezek eljuttatása az Abacusan Stúdió kapcsolattartójához, 
 • egyéb regionális esetleg országos kommunikációs csatornán is ismeretterjesztő és népszerűsítő módon beszámol a Program során megvalósított tevékenységről, 
 • a program során nyert tapasztalatait megosztja más intézmények pedagógusaival a szakmai kapcsolati hálóján keresztül (szakmai disszemináció)  
 • legfeljebb 5 tanuló + 1 felkészítő tanár összetételű csapattal részt vesz a 2024/2025. tanév végén szervezett, játékos tudáspróbán. A vetélkedőn megoldandó gyakorlati feladat a 10 hetes program javasolt tematikája szerinti ismeretanyagra épülve kerül meghatározásra. 

A pályázat benyújtása

A pályázati anyagokat kizárólag elektronikusan, a https://forms.gle/9Ucw1e4qozx3qr3w7 címen található online űrlap kitöltésével lehet benyújtani.

A pályázati űrlap a kitöltés során nem menthető el, így javasolt a kérdések előzetes áttekintése a mellékelt dokumentum alapján. 

A pályázatok beküldésének határideje: 2024. JÚLIUS 04. 

Eredményhirdetés

A FELHÍVÁSRA PÁLYÁZATOT BEKÜLDŐK KÖZÜL NYERTES INTÉZMÉNYEK LISTÁJÁNAK KÖZZÉTÉTELE HELYE ÉS IDŐPONTJA: 2024. JÚLIUS 31.

A nyertes intézményeket e-mailben értesítjük.

A felkészítő 2 napos képzések TERVEZETT időpontja az alábbi hetek, két, egymást követő napján várható Budapesten:  

ŐSZI TURNUS:  2024. AUGUSZTUS 26. – 2024. AUGUSZTUS 30. 

TÉLI TURNUS: 2024. NOVEMBER 25. – 2024. NOVEMBER 29. 

TAVASZI TURNUS: 2025. MÁRCIUS 03. –  2025. MÁJUS 07.

Az ŐSZI turnus nyertes intézményeinek részéről a felkészítő képzésen résztvevő pedagógusok kijelölése és az Abacusan Stúdió erről való tájékoztatása a ŐSZI turnus esetében 2024. AUGUSZTUS 15-ig meg kell, hogy történjen. Az e-mailben történő értesítés írásbeli értesítésnek minősül.  

A nyertes pályázók listáját a pályázat kiírói közzéteszik az Abacusan Vándorobot Program weboldalán és facebook oldalán (https://www.facebook.com/abacusanvandorobot/) is.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben 

 • A pályázati Adatlap nem valós adatokat tartalmaz 
 • A pályázatot a megadott határidőn túl nyújtották be 
A képzésen résztvevő pedagógusok regisztrálásának határideje: 
ŐSZI TURNUS ESETÉBEN: 2024. AUGUSZTUS 15.