Abacusan Stúdió

Oktatási robotok alkalmazása az inklúzív készségfejlesztésben RIDE módszerrel

A kurzusról 

A sajátélmény alapú képzés célja a RIDE (Robotics for the Inclusive Development of Atypical and Typical Children) módszerben rejlő lehetőségek megismertetése, és a tanárok felkészítése a módszer alkalmazására. 

Az Európa-szerte folyamatosan bővülő mértékben alkalmazott RIDE módszer ötvözi az inklúzív pedagógia elveit, az oktatási robotok használatát és a digitális történetmesélést.  

A kurzus tartalma 

A RIDE módszert az Abacusan Stúdió szakembereinek kezdeményezésére és koordinálásában, az Erasmus+ program támogatásával dolgozták ki 6 ország szakemberei.  

A módszer a projekt módszerre, a robotikára és a digitális történetmesélésre épít: a gyerekek irodalmi művek részleteit dolgozzák föl. A szöveg szereplőit robot figurák építésével és programozásával keltik életre, a jelenetek így egy „digitális bábszínház” formájában elevenednek meg. 

A RIDE módszer olyan pedagógiai környezetet teremt, amelyben a különböző fejlesztési igényű gyerekek vegyes csoportokban dolgoznak, miközben egyéni tanulási utakat bejárva, személyre szabott fejlesztést kapnak. Erre a csoporton belüli munkamegosztás és a differenciálást segítő feladatok nyújtanak lehetőséget. 

A projekt folyamatba ágyazott egyéni fejlesztés támogatása érinti a szövegértést, a finommotorikát, a téri orientációt, a figyelem koncentrációt, az algoritmikus gondolkodást, a szociális és létkompetenciákat, a nyelvi tudatosságot és kommunikációt, de szolgálhatja a tehetséggondozást, a kreativitás fejlesztést vagy a tantárgyi koncentrációt is.  

A kidolgozott eszközcsomag feladatlapokkal, ötletekkel, részletes, moduláris tanári útmutatókkal segíti a módszer alkalmazását – ez nagyfokú önállóságot biztosít a pedagógusnak és a gyerekeknek is. A gyerekek esetében az önszabályozott tanulást és a csoportmunkát támogatja, a pedagógusoknak nagy mozgásteret ad a differenciált feladatválasztásban. 

Az 5 órásra tervezett modulok alkalmazhatók önálló projektekként, de beépíthetők más tantárgyi órák tananyagába is. Alkalmasak IT/digitális kultúra órákon történő feldolgozásra, a fejlesztő órákon vagy könyvtári/múzeumi foglalkozásokon. 

A RIDE pedagógiai eszközcsomag és módszertan 10 nyelven érhető el (angol, magyar, spanyol, francia, német, olasz, román, szlovák, ukrán, török), a gyerekek kompetenciáinak fejlődését 3 egyetem szakemberei erősítették meg méréseikkel. 

Tanulási célok 

A képzés célja a résztvevők felkészítése a RIDE módszertan alkalmazására napi tanítási gyakorlatukban, amely kiválóan alkalmas arra, hogy a pedagógus integrált osztályban, egy időben, egy helyen, egyazon tananyagot az egyes gyerekek fejlesztési igényeinek megfelelően, további személy bevonása nélkül, differenciáltan taníthassa meg. 

A képzés résztvevői 

 • Megismerik az inklúzív oktatás gyakorlati megvalósításának lehetőségeit  
 • Megismerkednek az ArTeC robotok építésével és programozásával 
 • Részletesen megismerik a RIDE módszertant, a tanulói feladatlapok és a tanári útmutatók használatát 
 • Megismerkednek a RIDE módszer által érintett fejlesztési igényekkel és lehetőségekkel 
 • Megismerik vagy elmélyítik ismereteiket a projekt alapú oktatásban rejlő lehetőségeket, kiemelten a soft skillek fejlesztését illetően 
 • Elsajátítják a RIDE módszerre épülő, saját tananyag készítés lehetőségeit 
 • Tapasztalatot szereznek a RIDE modulok megvalósítását és iskolai alkalmazását illetően 
 • Megismerik a RIDE módszer alkalmazásának nemzetközi tapasztalatait 
 • Bekapcsolódnak a RIDE módszert alkalmazók nemzetközi közösségébe, a tapasztalat- és tudás megosztás céljából 

Módszertan és értékelés 

Sajátélmény alapú képzés, amelyet az Abacusan Stúdió szakemberei – a módszer kidolgozói,  gyakorlott trénerek – tartanak. 

A módszert bármely szakos pedagógus – tanító, nyelv-, magyar-,  történelem-, természettudományos tárgyak, könyvtár- vagy múzeumpedagógus – alkalmazni tudja az informatika / digitális kultúra tanáron és fejlesztő pedagóguson túlmenőleg. 

Nem előfeltétele a képzésnek robotika vagy programozás előismeret. A képzés az inklúzió és a robotprogramozás alapjaitól a RIDE módszer alkalmazásáig építi fel a résztvevők tudását gyakorlati feladatok és interaktív előadások sorozatán keresztül. 

A robotok programozása Scratch alapú programozási környezetben történik. A garfikus programozási felület a kezdőknek is sikerélményt, könnyű, gyors tanulást tesz lehetővé. 

Tematika: 

 1. nap 
 • Ismerkedés, csapatépítés 
 • Bevezetés a RIDE módszertanba 
 • Bevezetés az ArTeC robotok építésébe és  Scratch alapú programozásába I. (építés, DC-motorok, LED, Buzzer, Touch sensor) 
 1. nap
 • Bevezetés az ArTeC robotok építésébe és  programozásába II. (IR Photoreflector, Sound sensor, Light sensor) 
 • Az inklúzív oktatás alapjai és megvalósulásának lehetőségei a pedagógiai gyakorlatban 
 • A RIDE tananyagok által lefedett fejlesztési területek 
 1. nap
 • Bevezetés az ArTeC robotok építésébe és  programozásába III. (servo motor, Akcelerométer) 
 • A RIDE pedagógiai eszközcsomag részletes megismerése 
 1. nap
 • RIDE módszertanú foglalkozás megtekintése 
 • A látottak elemzése, megvitatása 
 1. nap
 • Műhelymunka – egy RIDE modul feldolgozása csoportmunkában 
 • Műhelymunkák közös értékelése 
 • A műhelymunka tapasztalatainak összegzése 
 1. nap
 • Saját tananyag készítése a RIDE módszertan alapján 
 • A RIDE módszer nemzetközi alkalmazásának tapasztalatai 
 • A RIDE módszer alkalmazásának lehetőségei a résztvevők pedagógiai gyakorlatában 
 • Értékelés, zárás, tanúsítványok átvétele 

Nyelv

magyar

Célcsoportba tartozó gyermekek ISCED besorolása 

ISCED1

ISCED2

Kiknek ajánljuk 

 • Tanítóknak, tanároknak 
 • Fejlesztő pedagógusoknak 
 • Informatika munkaközösség vezetőknek 
 • Könyvtárosoknak 
 • Szaktanácsadóknak 
 • Tehetségfejlesztőknek 
 • Iskolavezetőknek 
 • Munkaközösség vezetőknek 
 • Tanárképzőknek 

Kapcsolódó tantárgyak 

 • Irodalom 
 • Olvasás 
 • Nyelvek  
 • Történelem 

Előzetes ismeretek 

 • Alapvető digitális eszközhasználati ismeretek 
 • A képzés nem igényel előzetes programozási vagy robotika ismereteket 

A csomag tartalma 

 • Tanfolyami képzés (6 nap, 5 óra/nap) 
 • Eszközök és felszerelések (robotok, laptopok) 
 • Nyomtatott tanfolyami tananyag, letölthető tananyagok a tanultak alkalmazásához 
 • Iskolalátogatás (szervezés, utaztatás) 
 • Kávészünetek (kávé. tea, aprósütemény) 
 • Részvételi igazolás, Europass, dokumentálás 
 • Egy alkalommal városnézés / kulturális program (időjárástól függően, 3 óra hosszú program) 

Tanulással törtött idő

6 nap (30 óra)

A képzés költsége

570 €

Értékelés, tanúsítvány kiadásának feltétele: 

 • Részvétel az összes képzési órán 
 • Műhelymunka feladat elkészítése 

Registration:

Click here