Abacusan Stúdió

Az óvoda-iskola átmenet segítése és 21. századi készségek fejlesztése az ArTeC Early Years programmal

A kurzusról 

A sajátélmény alapú képzésünkre tanítókat, általános- és középiskolai tanárokat várunk. 

A résztvevők megismerkednek a stop motion animációval. Összekapcsoljuk a rajzos-kézműves feladatokat a mobiltelefonos fotózással, a történetmeséléssel és a hangtervezéssel. 

A pedagógusokat felkészítjük arra, hogy milyen eszközökkel, feladattípusokkal készüljenek a különböző korosztályú gyerekek számára. 

A kurzus tartalma 

Az ArTeC Early Years egy tapasztalati tanulást támogató program. A teljes program középpontjában a diákok saját élményein alapuló tanulási folyamat áll, amely közvetlenül segíti az óvoda és az iskola közötti átmenetet, valamint megalapoz sok, a sikeres iskolai előmenetelhez elengedhetetlenül szükséges készséget és képességet. 

A program 3 egységből épül fel:  

 • Logikai kihívások,  
 • Izgalmas (még nem programozható, de már mozgó) robotok  
 • Programozható robotok.  

A  színes kockák felhasználásával megoldandó Logikai kihívások megoldása közben fejlődik a gyermekek algoritmikus gondolkodása, téri orientációja, finommotorikája. A több témát és készséget felölelő, egymásra épülő feladatlapok folyamatosan fenntartják az érdeklődést, a kíváncsiságot, motiválva a gyermekeket, egyúttal differenciált képességfejlesztést tesznek lehetővé.  

Az Izgalmas robotok egységben a gyerekek a fizikai törvényszerűségekkel ismerkednek játékos módon, megtapasztalják a tervezés-építés örömét. A készlet konstrukciós elemeiből könnyen tudnak a tanulók érdekes, színes szerkezeteket létrehozni. Mind ehhez a részhez, mind pedig a programozható robotokhoz kapcsolódó füzetek „lépésről-lépésre” leírásokat és gondolkodásra, kísérletezésre sarkalló feladatokat tartalmaznak.  

A Programozható robotok részben már teljessé válik a tervezés-építés-programozás egysége. A középpontban a problémamegoldó képesség és rugalmas gondolkodás fejlesztése áll. Az ikonos programozási felület könnyen kezelhető, gyorsan tanulható, használata egyszerű és akár olvasni nem tudó gyermekeknek is a valódi programozás élményét adja. A saját alkotásban és a saját kódban való hibakeresésen és -javításon keresztül pedig fejlődik a gyerekek önreflexiós képessége. 

A tananyag felépítése végig teret enged az önálló tanulásnak, felfedezésnek, önreflexiónak, így előmozdítva, hogy a diákoknak minél több pozitív kapcsolódása legyen a tanulás fogalmához és folyamatához.

Tanulási célok 

A képzés célja a résztvevők felkészítése az ArTeC Early Years program alkalmazására, amelynek segítségével hatékonyan illeszthetik be napi tanítási gyakorlatukba a tapasztalati tanulást, fejleszthetik a gyermekek STEM ismereteit, segíthetik az óvoda és az iskola közötti átmenetet, valamint fejleszthetik a sikeres iskolai előmenetelhez elengedhetetlenül szükséges készségeket és képességeket, megalapozhatják az iskolába lépő gyerekek digitális írástudását, 21. századi készségeit. 

A képzés résztvevői 

 • Megismerkednek az ArTeC Early Years programmal és eszközcsomaggal, és annak készségfejlesztő lehetőségeivel 
 • Megismerik a programban rejlő, óvoda-iskola átmenetet támogató lehetőségeket 
 • Megismerik a logikus gondolkodás, térérzékelés, finommotorika, számfogalom differenciált fejlesztésének lehetőségeit 
 • Megismerkednek az egyszerű ArTeC robotok építésével és ikonos alapú programozásával 
 • Elsajátítják a robotok programozását ikonos programozási környezetben 
 • Részletesen megismerik a tanulói feladatlapok és a tanári útmutatók használatát 
 • Elsajátítják az ArTeC Early Years programra épülő, saját tananyag készítés lehetőségeit 
 • Tapasztalatot szereznek a az ArTeC Early Years program megvalósítását és iskolai alkalmazását illetően 
 • Megismerik az Early Years módszer alkalmazásának nemzetközi tapasztalatait 
 • Bekapcsolódnak az Early Years módszert alkalmazók nemzetközi közösségébe, a tapasztalat- és tudás megosztás céljából 

Módszertan és értékelés 

Sajátélmény alapú képzés, amelyet az Abacusan Stúdió szakemberei – a módszert évek óta alkalmazó és oktató gyakorlott trénerek – tartanak. 

A módszert bármely szakos pedagógus – óvónő, tanító, fejlesztőpedagógus, napközis vagy szabadidős programokat vezető – alkalmazni tudja.  

Nem előfeltétele a képzésnek robotika vagy programozás előismeret. A képzés a program kidolgozott feladatlapjait felhasználva építi fel a résztvevők tudását gyakorlati feladatok és interaktív előadások sorozatán keresztül. 

A robotok programozása ikonos programozási környezetben történik, amely a kezdőknek is sikerélményt, könnyű, gyors tanulást tesz lehetővé. 

Tematika: 

1.nap 

 • Ismerkedés, csapatépítés 
 • Az Early Years program céljának és szerkezeti felépítésének megismerése 
 • ArTeC-AIA építőelemek megismerése, kipróbálása 
 • Logikai kihívások típusai 
 • Minta feladatok megoldása 
 • A differenciálás, egyénre szabott fejlesztés és tehetséggondozás lehetőségei 
 1. nap
 • STEM ismeretek gyarapítása az Izgalmas robotok témakör segítségével 
 • Példarobotok megépítése – gyakorlati tapasztalatszerzés a feladatlapok használatáról, az építésről 
 • Robotváltozatok és kísérletek a feladatlapok alapján 
 • Tanári útmutatók megismerése 
 1. nap
 • Egyszerű programozható robotok építése (rendőrlámpa, autó, stb) 
 • Az ikonos programozási környezet megismerése 
 • Mozgások, fények, hangok, érzékelők egyszerű programozása 
 • Feladatok egymásra épülésének lehetőségei 
 • Algoritmikus gondolkodás, kreativitás és szociális kompetenciák fejlesztésének lehetőségei 
 1. nap
 • RIDE módszertanú foglalkozás megtekintése 
 • A látottak elemzése, megvitatása 
 1. nap
 • Foglalkozások javasolt óraszerkezetének ismertetése  
 • Műhelymunka: Saját komplex foglalkozás tervezése 
 • Az ArTeC Early Years program nemzetközi alkalmazásának tapasztalatai 
 • Az ArTeC Early Years program alkalmazásának lehetőségei a résztvevők pedagógiai gyakorlatában 
 • Értékelés, zárás, tanúsítványok átvétele 

Nyelv

magyar

Célcsoportba tartozó gyermekek ISCED besorolása 

ISCED0

ISCED1

ISCED2

Kiknek ajánljuk 

 • Óvodapedagógusoknak 
 • Tanítóknak, tanároknak 
 • Fejlesztő pedagógusoknak 
 • Szaktanácsadóknak 
 • Tehetségfejlesztőknek 
 • Iskolavezetőknek 
 • Munkaközösség vezetőknek 
 • Tanárképzőknek 

Kapcsolódó tantárgyak

 • Iskola előkészítés
 • Digitális kultúra
 • Természetismeret
 • Fizika
 • Matematika

Előzetes ismeretek

 • Alapvető digitális eszközhasználati ismeretek
 • A képzés nem igényel előzetes programozási vagy robotika ismereteket

A csomag tartalma 

 • Tanfolyami képzés (5 nap, 25 óra/nap) 
 • Eszközök és felszerelések (robotok, laptopok) 
 • Nyomtatott tanfolyami tananyag, letölthető tananyagok a tanultak alkalmazásához 
 • Iskolalátogatás (szervezés, utaztatás) 
 • Kávészünetek (kávé. tea, aprósütemény) 
 • Részvételi igazolás, Europass, dokumentálás 
 • Egy alkalommal városnézés / kulturális program (időjárástól függően, 3 óra hosszú program) 

Tanulással törtött idő

5 nap (25 óra)

A képzés költsége

475 €

Értékelés, tanúsítvány kiadásának feltétele: 

 • Részvétel az összes képzési órán 
 • Műhelymunka feladat elkészítése 

Registration:

Click here