Abacusan Stúdió

Stop Motion animáció lehetőségei az oktatásban – Komplex művészeti és média program az iskolában

A kurzusról 

A sajátélmény alapú képzésünkre tanítókat, általános- és középiskolai tanárokat várunk. 

A résztvevők megismerkednek a stop motion animációval. Összekapcsoljuk a rajzos-kézműves feladatokat a mobiltelefonos fotózással, a történetmeséléssel és a hangtervezéssel. 

A pedagógusokat felkészítjük arra, hogy milyen eszközökkel, feladattípusokkal készüljenek a különböző korosztályú gyerekek számára. 

A kurzus tartalma 

A stop motion animációs filmkészítés egy komplex, az egyes tantárgyakon, műveltségi területeken túlmutató, a különböző területeket integráló munkafolyamat.  

 
A képzés 3 egységből áll:  

 • Ismerkedés a stop motion animáció alapjaival,
  iskolai alkalmazásának lehetőségeivel 
 • Filmkészítés csoportmunkában az előkészületektől az utómunkálatokig (sajátélmény) 
 • Tapasztalatok összegzése, a későbbi (iskolai) tervek megbeszélése

A sajátélmény alapú munka, azaz a filmkészítés lépései:  

 • Technikai előkészületek: világítás, állványok, anyagok és eszközök
 • Történetfejlesztés, képes forgatókönyv rajzolása
 • Figura- és háttértervezés, kivitelezés 
 • Animálás, felvételkészítés
 • Retusálás, vágás
 • Feliratok elkészítése 
 • Hangtervezés: szinkronizálás, zörejezés, zene
 • Plakátkészítés és filmbemutató

 A választott történet elmesélése, vagy tantárgyi ismeretanyag feldolgozása közben számos készség, képesség és tudás alkalmazására adódik lehetőség. 

A jelenetek kialakítása közben fejlődik a narrációs képesség, és a lényeglátás. 

A rajzolt, papírkivágott vagy térelemek, figurák elkészítése közben fejlődik a rajzkészség, szín- és formaérzék, a kézügyesség, fejlődnek a finommotoros mozgások. 

A felvételkészítés közben világítástechnikai, fotós és informatikai ismeretet szerezhetünk, valamint számos technikai problémát kell megoldanunk. Mozgatás közben szükség van a ritmusérzékre és a finommotoros mozgásokra.  

Mivel a filmek nem léteznek hangok nélkül, így előkerülhetnek szövegírási, színészi és zenei feladatok is.  

Valamint a csoportmunkából adódóan a kommunikációs és szociális képességek is fejlődnek. Szintén ebből adódik, hogy a filmkészítésben résztvevő gyerekek saját erősségeikkel járulhatnak hozzá a közös sikerekhez, amit a film közönség előtt való vetítésével át is élhetnek.  

A tanulás és alkotás folyamatának összeolvadásával, a manuális és digitális technikák egyidejű alkalmazásával a médiaértés és médiahasználat tudatossága is kialakul a gyerekekben.  

Tanulási célok 

A képzés célja, hogy a résztvevőket megismertesse a stop motion technikával, felkészítse őket a gyerekekkel való filmkészítésre. A képzés során megismernek egy olyan technikát, ami alkalmas a tanulók vizuális kultúrájának, médiaértésének, kézügyességének, ritmusérzékének, önkifejezésének, kommunikációs képességének fejlesztésére. 

A képzés résztvevői  

Megismerik a stop motion filmkészítés műhelytitkait. 

Megismerik, milyen eszközökre, programokra lehet szükség a filmkészítés közben. Hogyan építsenek fel egy „animációs stúdiót” a gyerekekkel. 

Ízelítőt kapnak a papírkivágásos (2D) és a tárgy- és bábmozgatásos (3D) filmek technikáiból, a mozgóképes tipográfia és a hangtervezés világából. 

Iránymutatást kapnak, arra hogy dolgozzanak egy 45 perces tanórában, vagy egy hosszabb projekt alkalmával. 

Hogy dolgozzanak fel egy irodalmi vagy kitalált történetet, vagy hogy lehet a tananyag elsajátítására, elmélyítésére használni az animációs filmkészítést.  

Megismerkednek a stop motion technika történetével és jelenével.  

Módszertan és értékelés 

Sajátélmény alapú képzés, amelyet az Abacusan Stúdióval rendszeresen együttműködő, animációs és művészeti oktatással foglalkozó tanár tatrja.  

Vezető oktatónk grafikusként, stop motion animátor, 18 éves tanítási gyakorlattal rendelkezik. Gyakorlatot szerzett grafikus és animációkészítés szakképzésben, általános- és középiskolai tanításban is. Rendszeresen tart workshopokat, szakkört és táborokat.   

Ezt a technikát bármely szakos tanár – tanító, napközis vagy szabadidős programokat vezető – alkalmazni tudja – de különösen ajánljuk vizuális kultúrát és médiaismeretet oktatóknak. A stop motion filmkészítés nemcsak saját vagy irodalmi alapú történetmesélésre alkalmas, hanem szaktárgyi (pl. történelem, biológia, kémia) ismeretek elmélyítésére is.  

 A képzésnek nincs előfeltétele, sem rajzos, sem fotós ismereteket nem igényel.  

Tematika: 

Tematika: 

 1. nap 
 • Ismerkedés, csapatépítés
 • A stop motion története, technikái, lehetőségei az oktatásban
 • Lámpák, állványok és egyéb eszközök
  – hogyan építsünk egyszerűen és olcsón „animációs stúdiót”
 • Stop motion applikációk
 • Az első kisfilmem – egyszerű tárgymozgatásos animáció

 

 1. nap 
 • Történetmesélés dramaturgiája, módszertana
 • Szaktárgyi információközvetítés dramaturgiája, módszertana
 • Stábok kialakítása – 2-3 fős csoportok
 • Történetfejlesztés
 • Forgatókönyvrajzolás 

 

 1. nap 
 • Figura és háttértervezés, kivitelezés
 • Forgatás

 

 1. nap 
 • Forgatás és utómunka
 • Tipográfia 
 • Hangtervezés

 

 1. nap 
 • Pixillációs csoportképkészítés
 • Közös plakátkészítés, filmnézés
 • Tapasztalatcsere, az elkészült filmek tanulságai 
 • Foglalkozásvázlatok készítése és megbeszélése
 • Értékelés, zárás, tanúsítványok átvétele

Értékelés, tanúsítvány kiadásának feltétele: 

 • Részvétel az összes képzési órán
 • Rövidfilm elkészítése csoportmunkában
 • Egy foglalkozásvázlat elkészítése önállóan

Nyelv

magyar

Célcsoportba tartozó gyermekek ISCED besorolása 

ISCED0

ISCED1

ISCED2

ISCED3

Kiknek ajánljuk 

 • Tanítóknak, tanároknak, Óvodapedagógusoknak 
 • Informatika munkaközösség vezetőknek 
 • Könyvtárosoknak 
 • Fejlesztő pedagógusoknak 
 • Szaktanácsadóknak 
 • Szabadidőszervezőknek 
 • Tehetségfejlesztőknek 
 • Iskolavezetőknek 
 • Munkaközösség vezetőknek 
 • Tanárképzőknek 

Kapcsolódó tantárgyak 

 • Vizuális kultúra 
 • Média 
 • Digitális kultúra 
 • Bármilyen közismereti tantárgy 

Előzetes ismeretek 

 • Alapvető digitális eszközhasználati ismeretek 
 • A képzés nem igényel előzetes rajz vagy fotózási ismereteket 

A csomag tartalma 

 • Tanfolyami képzés (5 nap, 5 óra/nap) 
 • Eszközök és felszerelések (robotok, laptopok) 
 • Nyomtatott tanfolyami tananyag, letölthető tananyagok a tanultak alkalmazásához 
 • Iskolalátogatás (szervezés, utaztatás) 
 • Kávészünetek (kávé. tea, aprósütemény) 
 • Részvételi igazolás, Europass, dokumentálás 
 • Egy alkalommal városnézés / kulturális program (időjárástól függően, 3 óra hosszú program) 

Tanulással törtött idő

5 nap (25 óra)

A képzés költsége

475 €

Értékelés, tanúsítvány kiadásának feltétele: 

 • Részvétel az összes képzési órán 
 • Műhelymunka feladat elkészítése 

Registration:

Click here