A tavaszi forduló aktuális állása:

csapat jelentkezett a vetélkedőre
0
felajánlás érkezett összesen
0 Ft
  • 00Nap
  • 00Óra
  • 00Perc
  • 00MP

A Giving Hungary Alapítvány és az Abacusan Stúdió összefogott, és életre hívta a “Játék a jövőnkért” jótékonysági kezdeményezést.

Ennek keretében az iskola felé elkötelezett szülők, vállalkozások, vállalatok közvetlenül járulhatnak hozzá az intézmény robotika
eszközparkjának fejlesztéséhez.

 

Az iskola által a pedagógiai céloknak és az összegyűjtött támogatási összegnek megfelelően kiválasztott robotika eszközcsomag egy
játékos vetélkedőn kerül átadásra.

 

A rendezvényen az iskolák csapatai (diákok, dolgozók és/vagy az adományt nyújtó szervezet képviselői) együtt ismerkedhetnek az
általuk választott és egyéb oktató robotokkal.

Mire lehet gyűjteni?

Az iskola robotika eszköparkjának  fejlesztésére

Meddig lehet gyűjteni, illetve mi történik a befizetésekkel, ha nem jön össze a kitűzött cél?

A gyűjtés lezárási napja: 2024. március 20. Ezután egyeztetjük, hogy mekkora összeg folyt be. Amennyiben nem sikerül eddig a dátumig összegyűjteni a kívánt összeget, úgy két lehetőség van: tovább folytatják a gyűjtés 2024. őszéig a következő ilyen eseményig, vagy az eddig befolyt összeg visszautalását kérik.

Honnan tudom, hogy mekkora összeg folyt be az intézmény/csapat számára?

Legkésőbb április 3-ig teljes összessítést küldünk. Ezen felül az adományozóknak ki kell tölteni az alább található űrlapot, ami alapján menet közben is tudunk kimutatást küldeni, hogy hol tart a gyűjtés a csapatának.

Kinek kell gyűjteni?

Az iskolának, iskolai osztálynak, csoportnak

Hogyan kerül átadásra a robot?

Egy játékos vetélkedőn

Kik lehetnek támogatók?

Szülők, vállalkozások, vállalatok

Mekkora összeg utalható?

A magánszemélyek támogatói befizetéseire is számítva, akár 1.000 Ft is utalható, a megfelelő adatok megadása után. Ezeket az összegeket szintén közvetlenül a kiírásban szereplő számlára lehet átutalni, melyet lentebb talál.

Ki az a Giving Hungary Alapítvány?

Az Abacusan Stúdió stratégiai partnere megalakulása óta. A szervezet végzi a felajánlott összegek gyűjtését. Kuratóriumi elnöke, Büti István egyben az Abacusan Stúdió ügyvezetője is egyben

Meddig tart a gyűjtés?

2024. március 29.

Mire lehet gyűjteni?

Két féle értékben vannak csomagok 325.000 Forintos és 600.000 Forintos. Ezeket az összegeket lehet és kell összegyűjteni, a választható csomagok pedig:

325.000 Forintos készlet

4 db intelino okosvonat készlet, 1 darab pillér készlet, 1 db rövid pálya készlet

600.000 Forintos készlet

8 db intelino okosvonat készlet, 8 darab pillér készlet, 2 db rövid pálya készlet

325.000 Forintos készlet

4 db indi car készlet, 1 db nyomtatott pálya

600.000 Forintos készlet

8 db indi car készlet, 2 db nyomtatott pálya

325.000 Forintos készlet

2 db Pro Set készlet

600.000 Forintos készlet

4 db Pro Set készlet

325.000 Forintos készlet

5 db AI Vinu robot készlet

600.000 Forintos készlet

10 db AI Vinu robot készlet

325.000 Forintos készlet

4 db starter kit készlet, 1 db kiegészítő készlet

600.000 Forintos készlet

1 db osztály szintű robotika készlet

325.000 Forintos készlet

4-4 db feladatlap készlet, 3 db építő készlet

600.000 Forintos készlet

8-8 db feladatlap készlet, 6 db építő készlet

A menetrend:

Jelentkezés a játékra

Iskolai csapat jelentkezhet, a jelentkezés a csapatvezető tanár által történik. A jelentkezéshez az alábbi űrlapot kell kitölteni 2024.03.20-ig:

A gyűjtés - hozzávalók

A gyűjtést a jelentkező csapatnak kell végezni a szülők, vállalkozások, vállalatok megkeresésével. A gyűjtéshez letölthető anyagok (plakátok, szórólapok):

Iskoláknak

Óvodáknak

Könyvtáraknak

Adományozás, adakozás

Az adomány összege nincs meghatározva, így a felajánlott összeg bármekkora lehet.

 

Az adományozás menete:

  1. Az alábbi regisztráció kitöltése
  2. Átutalás a szervező Giving Hungary Alapítvány számlájára a következő adatok szerint:

 

Név: Giving Hungary Alapítvány

Számlavezető bank: Magnet Bank

Számlaszám: 1620022310023617

Közleményben jelöljék meg a támogatott csapat nevét (melyen a csapat regisztrált) a beazonosításhoz!

A csapatokról

Játékra jelentkezett csapat létszáma legfeljebb 5 fő lehet.

A csapat tagjai tanulók, iskolai alkalmazottak és a támogatókból verbuvált személyek lehetnek. 

Csapattagok részéről kötelezően megadandó, bekért adatok: név, e-mail cím, telefonszám. Tanulók esetében kötelező a szülő vagy gondviselő részéről írt, versenyen indulást engedélyező nyilatkozat megléte.  

További közérdekű információk

A játék szervezője és vezető lebonyolítója: Giving Hungary ((Adományozó Magyarország) Kulturális- és Adománygyűjtő-szervező Alapítvány / rövid neve: Giving Hungary Alapítvány 

(Levelezési cím: 1094 Budapest, IX. Páva utca 8.; Székhely: 1068 Budapest, VI., Szondi utca 89.; Nyilvántartási szám: 01-01-0012059; Adószám: 18656170-1-42) továbbiakban Szervező

A játék lebonyolításában segítséget nyújtó szervezet: Abacusan Stúdió Oktatásszervező Nonprofit Kft.

(Levelezési cím: 1094 Budapest, IX. Páva utca 8.; Székhely: 1193 Budapest, XIX., Klapka utca 47.; Cégjegyzék: 01-09-175864; Adószám: 24658535-2-43) továbbiakban Abacusan Stúdió, illetve Segéd-lebonyolító

Minden adatot, amelyet a játékos vetélkedő során a csapatok vonatkozásban a Szervezőhöz, vagy a Segéd-lebonyolítóhoz eljuttattak nem kerül továbbadásra harmadik fél részére. Ez alól kivétel az esetlegesen eljáró felügyeleti-ellenőrzési feladatot ellátó hatósági szervezet munkatársai.

Fentiek alapján a „Játék a jövőnkért” nevű játékos vetélkedőben résztvevő tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező és a Segéd-lebonyolító az Adatkezelési nyilatkozatban foglaltak szerint kezelje, tárolja és felhasználja a jelentkezés, majd nevezés során megadott adataikat.

A Játék a jövőnkért játékos vetélkedő minden résztvevője tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező és a Segéd-lebonyolító, mint adatkezelő a játékhoz szükséges adataikat a vetélkedővel összefüggésben kezelje, feldolgozza, a játék időtartama alatt kizárólag kapcsolattartás és adminisztráció céljából.

A „Korona” szintre eljutott csapatok között szervezett vetélkedő eredményeként a legjobb csapatokat külön jutalmazzuk.

A jutalmak a támogatók, valamint a Szervező és a Segéd-lebonyolító felajánlásaiból kerülnek ki.

A nyeremény készpénzre nem váltható.

 

Adatkezelés:

A Giving Hungary Alapítvány, valamint az Abacusan Stúdió a személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően – a kötelező adatkezelés kivételével – kezeli.

Az adatkezelési tájékoztatója az abacusan.hu/jovonkert  weboldalon regisztráció nélkül megtalálható.

A jelen játékban történő részvételhez fűződő adatszolgáltatás önkéntes.

Mindazok, akik a játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező, illetve Segéd-lebonyolító az Adatkezelési nyilatkozat tartalma alapján kezelje, tárolja és felhasználja a jelentkezés során megadott adataikat

A Játék a jövőnkért játékos vetélkedőn résztvevők tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

  • a Szervező, mint adatkezelő a játékhoz szükséges adataikat a játékkal összefüggésben, a játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza; továbbá
  • a nyertes csapat, az őt jelentkeztető pedagógus és az iskolája nevét a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az adott játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

 

 

Szervező az alábbi címen lehetőséget biztosít a résztvevőknek arra, hogy tájékoztatást kérjen adataik kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését: Giving Hungary Alapítvány, 1094 Budapest, IX., Páva utca 8.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jutalmat, jutalmakat nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a Nyertes nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiában és egyéb promóciós, illetve reklámcélokat szolgáló audio-, fotóanyagokban ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben, időbeli és térbeli korlátozás nélkül.

Jutalmazottak adataik megadásával minden tekintetben kifejezetten elfogadja a Játékszabályzat minden rendelkezését. A játékszabályok elfogadásával a Jutalmazott tudomásul veszi, hogy neve a Giving Hungary Alapítvány, továbbá az Abacusan Stúdió felületein megjelenik.

Jutalmazott a játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező az adataikat saját marketingcéljaira felhasználja.

Adózás:

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a szervező viseli.

Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

Kiegészítő rendelkezések:

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen szabályzatot vagy magát a Játékot előzetes értesítés nélkül kiegészítse, vagy módosítsa.

Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni.

Szervező a Játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását az alprosys.hu weboldalon teszi közzé.

A résztvevők a játékra nevezéssel, a kétlépcsős játékos vetélkedőben részvételükkel automatikusan elfogadják a közzétett hivatalos Játékszabályt.

A Szervező nem vállal felelősséget a nevezett csapat által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó.

A játékkal kapcsolatban felvilágításért a  +36 20/372 2628-as telefonszámon fordulhatnak a Szervezőhöz, munkanapokon 10-16 óráig.

A játék részletes szabályzata megtalálható az abacusan.hu/jovonkert  weboldalon.

 

Budapest, 2023.szeptember 15.