Abacusan Stúdió

Képernyő nélkül programozható robotok a 6-18 éves korosztály oktatásában

A kurzusról 

A sajátélmény alapú képzés célja, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek a legújabb trendeknek megfelelő oktatási robotok tanórai alkalmazásába. 

A résztvevők megismerhetik a számítógép nélkül programozható robotokban rejlő készségfejlesztő és a tananyag differenciált, játékos elsajátítását elősegítő lehetőségeket. 

A robotok különböző programozási lehetőségeinek köszönhetően 6-18 éves korig jól alkalmazhatóak. 

A kurzus tartalma 

Az egyszerű oktatási robotok napjainkban már az oktatási folyamatok szerves részévé váltak.  Az óvódás kortól a középiskolásokig minden korosztály számára találhatunk számos olyan robotot, amelyek a tanítási órába, fejlesztő foglalkozásba vagy szabadidős tevékenységbe ágyazva játékosabbá teszik a tanítást, motiválják a gyerekeket, lehetővé teszik az informális oktatási módszerek alkalmazását. A robotok alkalmazása fejleszti a gyerekek  21. századi készségeit, így a rugalmas és az algoritmikus gondolkodást, az együttműködés készségét. 

Bármilyen tantárgyhoz kapcsolódóan használhatunk vagy készíthetünk a használt robotra szabott feladatokat, így felhasználhatjuk a robotokat új tananyag elsajátításához, gyakorláshoz, differenciáláshoz, személyre szabott fejlesztéshez ugyanúgy, mint lazításhoz, energetizáláshoz. 

Nehéz azonban a pedagógusoknak eligazodnia a rendkívül gazdag és szinte napról napra bővülő oktató robot kínálatban, különösen, ha most fognának bele ezek alkalmazásába. 

A képzés segítséget nyújt az oktatórobotok közötti eligazodásban. A résztvevők találkozhatnak érintőképernyős, kötött pályán vagy szabadon mozgó, vonalkövető robotokkal is. Bemutatunk különböző elven programozható robotokat, mint például színekkel, gombokkal, utasításlapokkal, esetleg QR-vagy vonalkódokkal. Példát mutatunk a robotok és a mesterséges intelligencia játékos együttműködésére, mobil applikációból történő vezérlésre és blokkos vagy szöveges programozásra is. 

A felsorolt sok féle programozási mód lehetőséget nyújt a gyerekek életkorának és programozási ismereteinek megfelelő eszközök kiválasztására és változatos alkalmazására. A gyakorlott trénerek vezetésével a résztvevők saját tanítási gyakorlatukban jól alkalmazható robotokkal dolgozhatnak és iránymutatásuk alapján felkészülnek ezek napi alkalmazására.   

Tanulási célok 

A képzés célja a résztvevők felkészítése a számítógép nélkül programozható robotok alkalmazására, amelyek segítségével hatékonyan illeszthetik be napi tanítási gyakorlatukba a tapasztalati tanulást, fejleszthetik a gyermekek kulcskompetenciáit, algoritmikus gondolkodását, 21. századi készségeit. Elsajátítják a megismert oktatási robotok több célú alkalmazási lehetőségeit: bemelegítő, lazító, energetizáló feladatok, új tananyag elsajátítása vagy a tanultak begyakorlása, stb.  

A képzés résztvevői 

 • Megismerkednek legalább 5 különböző oktatási robottal és azok többszintű programozási lehetőségeivel 
 • Megismerik az algoritmikus gondolkodás, térérzékelés, csapatmunka, érvelés és érdekérvényesítés differenciált fejlesztésének lehetőségeit 
 • Megismerkednek a robotok különböző offline programozásával 
 • Megismerkednek a robotok applikáció alapú, blokkos vagy szöveges programozásával (tanított gyerekek életkorának és képességeinek megfelelően) 
 • Részletesen megismerik az egyes robotokhoz elérhető tanulói feladatlapok és a tanári útmutatók használatát 
 • Elsajátítják a megismert robotokhoz tananyag készítés lehetőségeit 
 • Tapasztalatot szereznek az oktatási robotok iskolai alkalmazását illetően 
 • Megismerik az oktatási robotok alkalmazásának nemzetközi tapasztalatait, a legújabb trendeket 
 • Bekapcsolódnak az oktatási robotokat alkalmazók nemzetközi közösségébe, a tapasztalat- és tudás megosztás céljából 

Módszertan és értékelés 

Sajátélmény alapú képzés, amelyet az Abacusan Stúdió szakemberei – a bemutatott oktató robotokat évek óta használó, azokra feladatgyűjteményeket készítő és képzéseken oktató gyakorlott trénerek – tartanak. 

A módszert bármely szakos, 5-18 éves korú gyerekekkel foglalkozó pedagógus,  fejlesztőpedagógus, napközis vagy szabadidős programokat vezető, akár könyvtáros vagy múzeumpedagógus is – alkalmazni tudja.  

Nem előfeltétele a képzésnek robotika vagy programozás előismeret. A képzés a robotok kidolgozott feladatlapjait felhasználva építi fel a résztvevők tudását gyakorlati feladatok és interaktív előadások sorozatán keresztül. 

A robotok programozása számítógép nélkül, vagy ikonos/blokkos programozási környezetben történik, amely a kezdőknek is sikerélményt, könnyű, gyors tanulást tesz lehetővé. 

Tematika: 

1.nap 

 • Ismerkedés, csapatépítés 
 • Oktatási robotok helye, szerepe a tanítási folyamatban 
 • Offline programozható robotok fajtái 
 • Képernyő nélküli robot kódoló készletek megismerése 
 1. nap
 • Színekkel programozható robotok megismerése 
 • Gyakorlati tapasztalatszerzés a feladatlapok használatáról 
 • A megismert robotok további programozási lehetőségei – applikációk használata 
 • A differenciálás, egyénre szabott fejlesztés és tehetséggondozás lehetőségei 

 

 1. nap
 • A legújabb, képernyő nélküli kódolást támogató robotok megismerése 
 • Mesterséges intelligenciát használó robotok megismerése 
 • Algoritmikus gondolkodás, kreativitás és szociális kompetenciák fejlesztésének lehetőségei 
 1. nap
 • Oktatási robotokat alkalmazó iskolai foglalkozás megtekintése 
 • A látottak elemzése, megvitatása 
 1. nap
 • A megismert robotok további programozási lehetőségei – blokk- vagy szöveges programozási lehetőségek megismerése 
 • Feladatok egymásra épülésének és kompatibilitásának lehetőségei 
 1. 6. nap
 • Foglalkozások javasolt óraszerkezetének ismertetése  
 • Műhelymunka: Saját feladatok tervezése 
 • Az oktató robotok nemzetközi alkalmazásának tapasztalatai 
 • Az oktató robotok alkalmazásának lehetőségei a résztvevők pedagógiai gyakorlatában 
 • Értékelés, zárás, tanúsítványok átvétele 

Nyelv

magyar

Célcsoportba tartozó gyermekek ISCED besorolása 

ISCED1

ISCED2

ISCED3

Kiknek ajánljuk 

 • Tanítóknak, tanároknak 
 • Fejlesztő pedagógusoknak 
 • Informatika munkaközösség vezetőknek 
 • Könyvtárosoknak 
 • Szaktanácsadóknak 
 • Tehetségfejlesztőknek 
 • Iskolavezetőknek 
 • Munkaközösség vezetőknek 
 • Tanárképzőknek 

Kapcsolódó tantárgyak 

 • Digitális kultúra 
 • Bármilyen közismereti tantárgy 

Előzetes ismeretek 

 • Alapvető digitális eszközhasználati ismeretek 
 • A képzés nem igényel előzetes programozási vagy robotika ismereteket 

A csomag tartalma 

 • Tanfolyami képzés (6 nap, 5 óra/nap) 
 • Eszközök és felszerelések (robotok, laptopok) 
 • Nyomtatott tanfolyami tananyag, letölthető tananyagok a tanultak alkalmazásához 
 • Iskolalátogatás (szervezés, utaztatás) 
 • Kávészünetek (kávé. tea, aprósütemény) 
 • Részvételi igazolás, Europass, dokumentálás 
 • Egy alkalommal városnézés / kulturális program (időjárástól függően, 3 óra hosszú program) 

Tanulással törtött idő

6 nap (30 óra)

A képzés költsége

570 €

Értékelés, tanúsítvány kiadásának feltétele: 

 • Részvétel az összes képzési órán 
 • Műhelymunka feladat elkészítése 

Registration:

Click here