Abacusan-GE VándoRobot Program

Az Abacusan VándoRobot Programot azért hívtuk életre, hogy olyan iskolák tanulói számára is lehetővé tegyük a robotika izgalmas és motiváló világának megismerését, amelyeknek anyagi erőforrásai ezt nem teszik lehetővé.

Bízunk abban, hogy a programban részt vevő gyermekek előtt új távlatokat nyithatunk, kedvet ébresztünk bennük az informatikai pályák iránt – vagy „csak” megajándékozhatjuk őket a felfedezés, az alkotás, a sikerélmény és a játék örömével.

A program életre hívója, szakmai vezetője és koordinátora az Abacusan Stúdió és a Giving Hungary Alapítvány

Az Abacusan Stúdió akkreditált kiváló tehetségpont fő törekvése, hogy az általános- és középiskolás korosztály körében mind több gyereknek biztosítsunk lehetőséget a STEAM világába történő betekintésre.

Robotika és Kölyök mérnök szakköreink, táboraink és partneriskolai hálózatunk bővítése, szakmai támogatása a gyermekek természettudományos – műszaki – informatikai ismereteinek bővítése, logikus, algoritmikus gondolkodásuk és kreativitásuk fejlesztése mellett a tehetségek felkutatására is lehetőséget ad. Számukra a továbbiakban tehetséggondozó programokat biztosítunk.

Évek óta dédelgetett tervünk vált valóra a 2017/18-as tanévtől azzal, hogy nagy örömünkre útjukra indíthattuk VándoRobotjainkat.

Az Abacusan Stúdió az ArTeC Robotist eszközök pedagógiai alkalmazása terén szerzett tapasztalatára és nemzetközi jógyakorlatokra támaszkodva az eszközcsomagok összeállításával, a 10 alkalmas szakköri tematika kidolgozásával, a foglalkozásvezető pedagógusok felkészítésével, mentorálásával és kommunikációval, az eredmények és tapasztalatok disszeminációjával, a Giving Hungary Alapítvány adománygyűjtéssel és koordinációs tevékenységgel biztosítja a program sikeres működését.

A program támogató közreműködője a GE Digital Hungary és a GE Healthcare

A GE Digital Hungary és a GE Healthcare az ArTeC robotkészletek beszerzéséhez és a pedagógusok képzéséhez nyújtott pénzügyi támogatással, önkéntes dolgozói mentorálással, pályaorientációs beszélgetéssel működnek közre a program sikeres megvalósításában.

Mit foglal magában az Abacusan VándoRobot Program?

A tanév során

  • 3 időszakban, amelyek 10 tanulmányi hetet foglalnak magukba,
  • időszakonként 8 iskolának
  • iskolánként 6 db ArTeC Robotist elemekből összeállított Scratch-ben programozható robotika és knstrukciós csomagot biztosítunk
  • 10 hetes szakköri tematika javaslattal segítjük a munkát
  • a foglalkozásokat vezető pedagógus(ok)nak az időszakot megelőző 2 hétben felkészítő továbbképzést tartunk, amelyet a program során igény szerint folyamatos mentorálás egészít ki