Segítsünk a várvédőknek!

A szöveg:

A kis család derűsen töprengve ült a folyóparton.Martin és Eufrozina az időgépet szemlélgették.
„Nézd, Eufrozi, ezt a kallantyút eddig nem is vettem észre! Mi lenne, ha kihúznám?”
„Jaj Martin, neee!”
A következő pillanatban Martin, Eufrozina, Adalbert és Wilhelmina egészen más tájon, más időben találták magukat.
 Egy mezőn álltak, szemben egy dombon vár állt – a gyerekek jól megfigyelték erős falait, kiugró bástyáit, rácsos kapuját, felvonóhídját. A vár körül kéken csillogott a vizesárok vize.
„Hol lehetünk?” tűnődött Wilhelmina. „Nézd csak!” kiáltott Adalbert és a vár felé mutatott. A közelben néhány magyar vitéz tanakodott, távolabb táborozó török katonákat láttak. 
A török tábor felől időről időre vezénykiáltás hangzott fel, és ilyenkor meglengették a tábor közepén felhúzott lobogót. 
A kis család a magyar vitézek felé fülelt, majd Eufrozi felkiáltott:
„Ez egy magyar végvár! A török támadásától tartanak! Ha jól hallom, amiről beszélnek, a védekezés és az esetleges menekülés lehetőségeit fontolgatják.”
„Én egy ismeretterjesztő könyvben olvastam egy feltalálóról, aki pont ebben a korszakban élt, az ő találmányait használhatnák.” kotyogott Martin.
„Leonardo da Vincire gondolsz?”
„Nem csak őrá! Verancsics Faustusra is. Ő ráadásul magyar volt. Menjünk közelebb, elmondom nekik, amit olvastam!”
A vitézek elmondták, hogy a  várárkon kívül kettős védelmi rendszer védi a várat. Ha az ellenség a külső védvonalon áthalad, az ott elhelyezett őrszemek jelzőtüzeket gyújtanak, ha a belső védvonalon is áthalad, felemelkedik a felvonóhíd.
A végvári vitézek Martin segítségével felkészültek az ütközetre.

artin ötletei alapján segítsetek a háborúzó csapatoknak felkészülni a csatára!

 

A

A vár hátsó fala fölött a bent lévők ellátását és az esetleges menekülést Verancsics Faustus találmányával, a libegővel oldjátok meg! A libegő, amelyet egy motorhoz kötött csigarendszer mozgat, akkor indul el, amikor a várból jelzést kap a kezelője.

 

A török csapatok katapulttal támadják a várat. A katapult önműködően megközelíti a várfalat, majd amikor a megfelelő távolságba ér, lő. Úgy állítsátok be a katapultot, hogy a várfal fölött betaláljon a vár belsejébe!

A makett valamennyi része (katapult, libegő, leereszthető vasrács, felvonóhíd) legyen működőképes!