Az Abacusan-ArTeCRobotist© robotika program főbb jellemzői

Az Abacusan-ArTeCRobotist© program az Abacusan Stúdió szakemberei által nemzetközi jógyakorlatok adaptálására és integrálására épülő digitális pedagógiai eszközcsomag. A csomag egy japán fejlesztésű konstrukciós és  programozható robotépítő készlet felhasználásával, a tantervi követelmények figyelembe vételével készült, amely a pedagógusok és a tanulók kreativitására építve vezeti be a program résztvevőit a robotika izgalmas világba.

Eközben a tanulók megismerkednek a programozás alapjaival, vagy korábbi (pl Logo, Scratch) ismereteiket új környezetben tehetik próbára és fejleszthetik tovább. Elmélyülnek matematikai, természettudományos ismereteik, fejlődik logikus, algoritmikus gondolkodásuk. Természetessé válik számukra a tervezés-megvalósítás-tesztelés-hibakeresés folyamata. Fejlődik önismeretük, önreflexiójuk, felfedezik a csapatmunka fontosságát és élvezhetik a játék örömét is.

Programunk vázát egy olyan tematika képezi, amely apró lépésekben, folyamatosan bővíti a tanulók ismereteit a programozás és a robotika terén. A tematikába beleszőtt tantárgyi koncentrációs lehetőségek a komplex szemléletet, a nyitott, rugalmas, logikus gondolkodást, a matematikai kompetenciák elmélyítését, valamint a természettudományos ismeretek elmélyítését segítik elő.

Fejlesztési célok:
 • Digitális kompetenciák fejlesztése
 • Logikus gondolkodás fejlesztése
 • Robotika alapjainak megismerése
 • Programozási ismeretek megalapozása/fejlesztése
 • Matematikai kompetenciák erősítése
 • Természettudományos ismeretek erősítése
 • Szövegértés fejlesztése
 • Tantárgyi koncentráció
 • Műszaki ismeretek fejlesztése
 • Műszaki-informatikai pályaorientáció
 • Inter- és intraperszonális kompetenciák fejlesztése