Abacusan E-robot Kupa ’16 versenyszabályzat

Az Abacusan E-robot-Kupa ’16 egy  országos, 3 fordulós, robotika vetélkedő.

 Célja, hogy a résztvevők a technika, a tervezés, a robotika, programozás köréből, játékos egymást követő projektek formájában mérjék össze ismereteiket, alkotókészségüket, miközben történelmi, társadalmi ismereteiket is gazdagítják.

A verseny során az izgalmas, játékos feladatok megoldása, a könyvtári és internetes kutató-gyűjtő munka, a tervezés-építés-tesztelés mellett a csoportmunka,- a feladatmegosztás, a közös munkavégzés kompetenciáit is fejleszthetik a versenyzők.

A különböző témaköröknek köszönhetően a más-más érdeklődésű gyermekek mind megtalálhatják a számukra izgalmas, élvezetes feladatokat, s valamennyiük közös munkájaként küldhetik be a feladatsorok megoldásait.

Ismerkedjetek a mérnöki tudományok, a technika, az ipar felfedezéseivel, a gépekkel, szerkezetekkel és gépezetekkel a középkor és a reneszánsz világában, az ipari forradalom és a polgárosodás újdonságokat hozó évszázadaiban és a 20-21. század gyorsan változó korában! Építsétek meg, modellezzétek működő modellekkel az egyes korszakok technikai vívmányait!

A verseny részei

A verseny 3 fordulója internetes, „levelezős”. Az egyes fordulók témaköre fordulónként az emberiség története egy-egy korszakának technikájának megismerésére, modellezésére hívja a csapatokat. A feladatok az ABACUSAN Stúdió portáljáról (http://abacusan.hu) tölthetők le, a projekt megvalósítását leírással, fotókkal és videofelvétellel kell dokumentálni. A felvételeket a feladatban megadott webhelyre kell feltölteni.

A verseny során bármilyen robotépítő készlet használható.

Az egyes fordulók megoldásait külön-külön értékeljük, így a csapatok mindhárom, kettő vagy csupán egy kihívás teljesítésével is versenyezhetnek.

A Kupa-sorozaton résztvevő csapatok meghívást kapnak május végi rendezvényünkre. Itt kerül megrendezésre A 4 korszak technikája Robotika döntője, valamint az ABACUSAN Robottánc verseny, amelyen a csapatok külön nevezés mellett indulhatnak.


Korcsoportok

A kupa 3 korosztály számára kerül meghirdetésre:

  1. 5-6. osztályosok,
  2. 7-8. osztályosok,
  3. 9-10. osztályosok

Jelentkezés

A vetélkedőre a verseny honlapján található jelentkezési lapon lehet jelentkezni a csapat nevével, a résztvevők nevével, iskolájuk és felkészítő tanáruk megjelölésével.

A jelentkezési lap mellékletét képező szülői nyilatkozatokat legkésőbb az 1. beküldött forduló megoldásaival együtt kell beküldeni postai úton a következő címre: Abacusan Stúdió, 1193 Budapest Klapka u. 47.

Nevezési díj:

A versenyre történő nevezés támogatóinknak köszönhetően ingyenes!

Fordulók és beküldési határidők

A verseny első 3 fordulója internetes, „levelezős”. Az egyes fordulók témaköre fordulónként az emberiség története egy-egy korszakának technikájának megismerésére, modellezésére hívja a csapatokat.

A feladatok az Abacusan Stúdió portálján (http://abacusan.hu) olvashatók, a feladatok megvalósítását leírással, fotókkal és videofelvétellel kell dokumentálni. A felvételeket a feladatban megadott webhelyre kell feltölteni.

A csapatok eredményeit az Abacusan Stúdió portálján olvashatják.

 

FordulóMeghirdetésBeküldési határidőEredmények közzététele
1.2016.01.02.2016.02.16.2016.03.18.
2.2016.02.16.2016.03.18.2015.0.22.
3.2016.03.18.2015.04.22.2016.05.15.

Értékelés, sorrend

Az egyes fordulók sorrendje a feladat megoldására kapott pontszámok alapján alakul ki. Az azonos pontszámú megoldások közül a hamarabb feltöltött kerül előrébb a rangsorban. Az értékelést mérnökökből,, a területen működő cégek szakembereiből és tudománytörténészekből álló bizottság végzi.

Az értékelésnél a feldolgozott, összegyűjtött információk mennyisége és minősége, a technikai és programozási kivitelezés, a projekt szöveges ismertetése és a videodokumentáción látható működés szempontjai szerint értékel a bizottság.

 

Az értékelő bizottság mellett közönségszavazásra is bocsátjuk a pályaműveket.

Díjazás

Minden olyan csapat, aki mind a három kihívást teljesíti, a versenyen való eredményes részvételt igazoló emléklapot kap, amelyet postán küldünk el.

A valamennyi kihívást megoldó, korosztályonként legjobb 4 csapat ismereteiket bővítő könyv vagy eszköz jutalomban részesül. Tanáraik munkáját testi-lelki feltöltődésüket segítő ajándékokkal jutalmazzuk.

Korosztályonként és fordulónként az első 3 helyezést elnyert csapatok tagjai kedvezményes táborozási lehetőséget nyernek az ABACUSAN Stúdió 2016. nyári tehetségtáboraiba.

A kedvezmények mértéke fordulónként (több fordulón elért helyezések esetén összeadódik):

  1. helyezett és közönségdíjas:             5000 Ft
  2. helyezett:                                                 4000 Ft
  3. helyezett:                                                 2500 Ft

Információ:

web: abacusan.hu,    facebook.com/abacusan

e-mail: info@abacusan.hu                        telefon: +36/70 317 72 06