Tehetségpont

A „Tehetségpont” fogalma:

„… elsődleges funkciója a tanácsadás, a pályaorientáció. A lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak.”

Sarka Ferenc, Budapest, 2010.01.20. „Differenciált oktatás, felzárkóztatás, tehetséggondozás”c. előadás alapján

 

http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-181-001-123

ABACUSAN STÚDIÓ Tehetségpont

Cím: 1193 Budapest, Klapka utca 44.
Rövid név: Abacusan Stúdió
Azonosító: TP 181 001 123
Alapítás dátuma: 2013. augusztus 29.
Minősítés:akkreditált kíváló akkreditált kíváló
Központi email cím: info.abacusan@gmail.com
Honlap: http://abacusan.hu

Kapcsolattartó: 

Sugár Sára,+36-20/228-8693;     valamint     Büti István, +36-20/372-2628

info@abacusan.hu

1.)Célja:

a tehetségpontok hálózati rendszerében elősegíteni a tehetségkutatás, tehetségazonosítás és a fejlesztés szakmai megalapozottságát, továbbá a tevékenység-struktúra gazdagítását, és az esélyteremtést.

2.)Feladata:

az Abacusan Stúdió Tehetségpont, s benne az Abacusan Képzési és Fejlesztési Központ, valamint a különféle műhelyek, továbbá tehetségsegítő tanácsok zavartalan működtetése, harmonizálva a Nemzeti Tehetség Program által megfogalmazott elvekkel.

3.)Ami az Abacusan Stúdió Tehetségpontot jellemzi

  • alapszinttől induló, egymásra épülő szinteken megvalósuló
  • befogadó
  • nyitott
  • a tehetségpontok hálózatának tagjaival együttműködő
  • szakmai alapon álló komplex tehetséggondozás, egyéniségfejlesztés

4.)Ami alkalmassá az Abacusan Stúdió Tehetségpontot a tehetségfejlesztés, tehetségsegítés tevékenység folytatására

Az Abacusan Stúdió 2011. óta szervez szakköröket, országos hatókörű tanulmányi versenyeket, tematikus tehetségfejlesztő, -segítő nyári táborokat,.

Valamennyi programunk során a komplexitásra törekszünk, több tehetségterület együttes fejlesztésére vagy több tudományterület/tantárgy együttes használatára. Emellett a gyermekek személyiségfejlődését is szem előtt tartjuk: táboraink, csapatversenyeink az együttműködés, a csapatmunka terén is fejlesztik a résztvevőket.

Nyári táboraink témája évről évre bővül: művészeti táborunkat 2011. óta rendezzük meg, angol nyelvvel és báb/díszletkészítéssel ötvözve, a tábor végére angol nyelvű bábszínházi előadással. Itt tehát az idegen nyelvi, a képzőművészeti és az előadó művészeti képességfejlesztés jelenik meg. 2012 óta robotika, 2013-tól „natura helyszínelő” táborokkal bővült a palettánk. A robotika táborban a LEGO robotok építésén, programozásán keresztül biztosítunk lehetőséget a műszaki érdeklődésű tehetségígéreteknek, hogy a területet mélyebben megismerhessék, kreativitásuk utat találjon, fejlődjön. A natura tábor célja, hogy a természettudományok iránt érdeklődő gyermekek számára játékos keretek között nyújtsuk a természettudományokban oly fontos kutatás, felfedezés élményét.

Az Abacusan Stúdió által szervezett versenyek a tehetségazonosítás jó terepei. Versenyeink többsége komplex, több képességterületet/műveltségterületet érint, és csapatversenyként kerül megrendezésre. Így a résztvevő csapatok tagjai megtalálhatják az érdeklődésüknek megfelelő feladatokat, és együttműködésükkel, közös tevékenységükkel érhetik el a jó eredményt.

Angol nyelvi színjátszó versenyünket 2011 óta rendezzük meg, egyre bővülő versenyzői körnek. A nyelvi színjátszó versenyek köre 2013-ban a német, 2014-ben pedig a francia nyelvivel gazdagodott. Az idegen nyelvi versenyek palettája 2014-ben internetes, levelező versenyekkel színesedve gazdagodott. 2012-ben nagy sikerű országos komplex csapatversenyt indítottunk útjára, amely egymáshoz szervesen kapcsolódó, feladatokon keresztül jár körül egy-egy témát.

http://www.abacusan.hu/abacusan/category/arhivum-kezdolap/gyermek

 5.)Az Abacusan Stúdió Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései

A megalapított Abacusan Stúdió Tehetségpont hatóköre országos, sőt kiterjed a határon túli magyar tannyelvű iskolák diákjaira is. Vannak olyan programterveink, amelyek a teljes, országos hatókörbe eső intézmények számára nyitottak (ilyenek a levelezős versenyek, táborok), és vannak olyanok, amik praktikus okokból (pl lebonyolíthatóság) időszakosan vagy állandóan a hatókör egyes részeire terjednek majd ki (Pest megye, Budapest, vagy Budapest V., VI., VII., X., XIII. kerülete, valamint Dunakeszi és környezetében található helységek).

A korábbi versenyeink, szakköreink szervezésének módja előre vetíti azt, hogy hogyan kívánunk újabb személyekkel, intézményekkel együttműködni ezen a területen. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a programjainkban részt vevő intézményekkel ne egyszeri kapcsolatunk legyen.

Egyrészt az érdeklődő kollégákat be kívánjuk vonni a feladatsorok készítésébe, a táborok lebonyolításába. Ez részben számukra lehetőséget hordoz, hogy tehetséggondozó munkát végezzenek, más iskolák pedagógusaival együttműködjenek, részben saját intézményükben vonzóbbá tudják tenni tehetségpontunk programjait. Jelenleg 5 olyan iskola van, amelynek tanárai a programjaink lebonyolításában is részt vesznek.

Másrészt már most több szakmai és civil szervezettel állunk kapcsolatban – őket is bevonjuk versenyeink, táboraink előkészítésébe, s rajtuk keresztül újabb gyermekeket tudunk elérni. E szervezetek egy része szakmai munkával, mások a rendelkezésükre álló infrastruktúrával segítik munkánkat.

Nagy jelentőséget tulajdonítunk az önkéntes munkának is. A versenyek, táborok lebonyolítását sok esetben szülők segítik önkéntes munkájukkal.

6.)A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai

Az Abacusan Stúdió elsősorban a következő tehetségterületek segítésével kíván foglalkozni: a programok tartalma szempontjából nyelvi, vizuális, logikai-matematikai és természettudományi területekkel, a kivitelezés, a résztvevők közös tevékenységét illetően pedig interperszonális képességeiket kívánjuk fejleszteni.

A tehetségpont megalakulását követő első évben korábbi versenyeink, táboraink kibővített választékával szeretnénk segíteni a tehetségazonosítást, a tehetségfejlesztést. Az elmúlt évek sikeres versenyei (angol nyelvi színjátszó verseny, komplex levelezős verseny) mellett idén újabb versenyekre invitáljuk a gyermekeket: német nyelvi színjátszó verseny, több nyelven is elérhető levelezős csapatverseny, matematika és robotika verseny, stb. (http://www.abacusan.hu/abacusan/versenyek-vetelkedok)

2014. nyarán szervezett nyári táboraink részben tartalmi gazdagítást nyújtanak a gyermekeknek a fenti területeken, részben személyiségük fejlődését szolgálja. A táborokat ismét idegen nyelvi – színjátszás – alkotóművészet, robotika illetve természettudományos témák köré szerveztük. Ilyen módon évközbeni versenyeink és nyári táboraink összefüggenek, egységes koncepciót követve segítik a tehetséges gyermekek felismerését, orientációját, fejlődését.

A jövőben is ebben a szellemiségben szeretnénk bővíteni szolgáltatásainkat. Részben a versenyek, táborok tematikájának gazdagításával, valamint minél több gyermek elérésével, részben további tevékenységformák sikeres bevezetésével. Komoly hangsúlyt fogunk fektetni arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek, valamint a határon túl élő, magyar anyanyelvű gyermekek számára is elérhetővé tegyük programjainkat.

Az eddigi tevékenységek mellett szakkörök indítását is tervezzük annak érdekében, hogy a gyermekek a gazdagító programokhoz a tanév során, heti rendszerességgel is hozzájuthassanak. Ezek a programok elsősorban budapesti diákokat célozhatják meg.

7.)Anyagi fenntarthatóság

A tehetségsegítő tevékenység fenntarthatósága érdekében kapcsolatokat építünk olyan gazdasági társaságokkal, civil szervezetekkel, szakmai szervezetekkel, könyvkiadókkal, stb., amelyek szakmai munkával, infrastruktúra vagy jutalmak rendelkezésre bocsátásával, vagy önkéntes munkával tudják segíteni programjaink megvalósítását.

Emellett a továbbiakban erősíteni fogjuk pályázati tevékenységünket a programok pénzügyi hátterének biztosítására.