Bábel idegen nyelvi vetélkedő – verseny szabályzat

A Bábel 4+1 fordulós komplex nyelvi vetélkedő 5-10. osztályosok 5 fős csapatai számára angol, olasz és francia nyelven. Célja, hogy a résztvevőket játékos formában sarkalljuk idegen nyelvi ismereteik kreatív alkalmazására. Az egyes fordulók feladatai a célnyelvi országok kultúrája, gazdasága, életmódja köré csoportosulnak.
A verseny során az izgalmas, játékos feladatok megoldása, a könyvtári és internetes kutató-gyűjtő munka mellett a csoportmunka,- a feladatmegosztás, a közös munkavégzés és a digitális írástudás kompetenciáit is fejleszthetik a versenyzők.
A különböző témaköröknek köszönhetően a más-más érdeklődésű gyermekek mind megtalálhatják a számukra izgalmas, élvezetes feladatokat, s valamennyiük közös munkájaként küldhetik be a feladatsorok megoldásait.
________________________________________
A verseny részei
A verseny első 4 fordulója internetes, levelezős. Az első 3 forduló egy-egy rejtvényes, kreativitásra és kutatásra sarkalló feladatlap megoldása. A feladatlapok az ABACUSAN Stúdió portáljáról (http://abacusan.hu) tölthetők le, és postai úton kell a megoldásokat beküldeni.
A 4. forduló egy kreatív feladat, amely az előző 3 forduló által érintett témaköröket dolgozza fel.
Az 1. fordulónak része a csapat és az iskola fényképes bemutatása. Az 1. feladatsor tartalmazza a feladat részletes leírását.
A döntő forduló egy játékos, GPS-es „kincskereső”, szabadtéri forduló, amelynek során a feladatok szorosan kapcsolódnak az előző 4 forduló témaköreihez.

Korcsoportok
A vetélkedő a résztvevők életkora és tudásszintje szerint több kategóriában kerül meghirdetésre.
Jelentkezés
A vetélkedőre verseny honlapján található jelentkezési lapon lehet jelentkezni a csapat nevével, a résztvevők nevével, iskolájuk és felkészítő tanáruk megjelölésével 2016.12.22-ig.
A jelentkezési lap mellékletét képező szülői nyilatkozatokat legkésőbb az 1. forduló megoldásaival együtt kell beküldeni!
Nevezési díj:
A verseny támogatóinknak köszönhetően ingyenes!
Fordulók és beküldési határidők
A verseny első része 4 internetes, levelezős feladatlapból áll. A természettudományok, az irodalom, a matematika, a művészetek és a gazdaság köréből összeállított feladatok játékos, kreatív formában sarkallják a négy dimenzió megismerésére a résztvevőket.
A feladatok az Abacusan Stúdió portálján (http://abacusan.hu) olvashatók.
A megoldásokat postai úton kell beküldeni a megadott határidőig a feladatlapokon megjelölt címre. A postabélyegző dátuma jelenti a beküldés dátumát. Érdemes minél hamarabb beküldeni a megoldásokat, mert a gyorsaság befolyásolja a sorrendet! Azonos pontszámot elért feladatlapok közül a korábbi feladási dátumú előbbre kerül az “eredménytáblán”.
A csapatokat eredményeikről és a verseny állásáról e-mailben értesítjük.
A verseny 2017. február első felében kezdődik. Az egyes fordulók feladatlapjainak megjelenéséről e-mailben értesítjük a csapatokat.
A döntőre 2017. május második felében kerül sor.

Értékelés, sorrend
Az egyes fordulók sorrendje a feladatsorra kapott pontszámok alapján alakul ki. Az azonos pontszámú megoldások közül a hamarabb postára adott kerül előrébb a rangsorban.
A 4 levelezős feladat után korosztályonként az összesítésben legjobb 6 csapat kerül be a döntő fordulóba, amelyre május második felében kerül sor Budapesten.
A döntő forduló egy játékos, GPS-es „kincskereső” forduló, amelynek során a feladatok szorosan kapcsolódnak az előző 4 feladatlap témaköreihez.
A végeredmény a 4 levelezős feladatlap és a döntő során szerzett pontok összesítése nyomán alakul ki.
Díjazás
Minden olyan csapat, aki mind a négy levelezős fordulót teljesíti, a versenyen való eredményes részvételt igazoló emléklapot kap, amelyet postán küldünk el.
A döntőbe jutott korosztályonként 6 csapat ismereteiket bővítő könyv vagy játék jutalomban részesül. Tanáraik munkáját testi-lelki feltöltődésüket segítő ajándékokkal jutalmazzuk.
A legszínvonalasabb közösségi munkát bemutató csapat külön díjazásban részesül.
Korosztályonként az első 3 helyezést elnyert csapatok tagjai kedvezményes táborozási lehetőséget nyernek az ABACUSAN Stúdió 2017. nyári tehetségtáboraiba.
A kedvezmények mértéke:
1. helyezett: 20.000 Ft
2. helyezett: 15.000 Ft
3. helyezett: 10.000 Ft
Információ:
web: abacusan.hu, facebook.com/abacusan
e-mail: verseny@abacusan.hu