A 4 égtáj viadala – Közösségi munka

Azt kérjük tőletek, hogy legyetek szívesek a verseny szellemiségével harmonizálva bemutatni a helységet ahol laktok!

A bemutatáskor igyekezzetek a lakókörnyezeteteket elsősorban annak a négy égtáj szerinti felosztásban úgy rendszerezni az összehasonlítható, vagy éppen különböző jellemzők alapján, hogy abból az olvasó képet alkothasson arról.

  •  Mi mondható el a domborzati viszonyokról?
  • Ha van folyó, patak, csermely, vagy csupán egy parányi ér, az merre található.
  • Égtáj szerint meghatározva, inkább melyik területen laknak, s melyik területen vannak munkahelyek, közösségi célt szolgáló intézmények kialakítva?
  • Lakóhelyetek mely égtája felé található emlékmű, park, szobor, nevezetesség?
  • Van-e olyan jellegzetessége egyik-másik területnek, amelyet kiemelnétek az összehasonlításkor, bemutatáskor, amelyre mindenképpen rá kívánjátok irányítani a figyelmet?
  • Lakóhelyeteken, annak környezetében van-e olyan hely, ahol tetten érhető a természetben a jövő generációjáról elfeledkezés, környezetszennyezés káros hatása?

Válasszatok ki egy szűkebb területet, régiót, majd a döntésetek után jelöljetek ki magatoknak olyan közösség érdekét, életminőség javulását eredményező – a csapat létszámához illeszkedő, teljesíthető – feladatot, amely mind a jelenleg ott lakókat, mind pedig a következő, felnövekvő generáció javát szolgálja!  Igyekezzetek bevonni másokat is a feladat megoldásába, teljesítésébe!

Kérjük, hogy dokumentáljátok a feladat teljesítését! A kiötléstől a megvalósítás befejezéséig. Lehetőségtől függően készítsetek fényképeket is! A beszámoló, riport terjedelme maximum 10 oldal legyen, fényképekkel együtt!

A beszámolót kérjük, hogy a  4. forduló megoldásával együtt , azonban a feladatsor megoldásától elkülönítve legyetek szívesek elküldeni a részünkre levélben, továbbá E-mail-ben is a verseny@abacusan.hu címre elküldve azt!

Ez a feladat része a versenynek, azonban az a feladatlapoktól külön versenyként él.

A ”legjobbnak” ítélt közösségi feladat teljesítést külön díjjal jutalmazzuk.