Az Abacusan recept

Hogyan vélekedünk a tehetséggondozásról?

Mi az Abacusan recept?

Milyen tapasztalataink, eredményeink vannak?

Tehetséggondozó programjaink célja elsősorban, hogy a STEAM területen (természettudományok, matematika, informatika, mérnöki tudományok és a hozzájuk kapcsolódó művszeti ágak) tehetséget, erős érdeklődést, motivációt mutató gyermekek számára lehetőséget biztosítsunk arra, hogy kipróbálják magukat, játékos oldott körülmények között, támogató környezetben alkothassanak.

Élmény- és tapasztalat alapú szakköreink, táboraink célja, hogy a gyerekek az általunk megtervezett tartalmi tematika és saját ötleteik együttes megvalósításával fejlődjenek, megtapasztalják a tervezés-megvalósítás-tesztelés-hibajavítás ciklusának fontosságát, gyakorolják az együttműködést, a csapatmunkát – és élvezzék a játék örömét.

Ebben a környezetben a tanár, oktató, szakkörvezető szerepe inkább a mentorálás. Feladata, hogy a gyermekeket segítse egyéni ötleteik megvalósításában,  s e folyamat során, a gyermek projektjéhez javasoljon olyan megoldásokat, amelyek a tematikában továbbhaladását, tudásának elmélyülését, ismereteinek gyarapodását, algoritmikus gondolkodásának fejlődését szolgálják.

A szabad alkotás, a differenciált, személyre szabott mentorálás teret ad annak is, hogy a csoportokban felismerjük a kiemelkedően tehetséges gyermekeket. A pedagógus tevékenység közben figyelheti meg a gyermek gondolkodását, kreativitását, motiváltságát. Az így fölfedezett tehetségek számára gyorsító-gazdagító utat nyitunk – akár eredeti csoportjukon belül, akár kiemelve őket, külön foglalkozások keretében.

Ezt a szemléletet képviseljük saját programjainkon, és adjuk át képzéseinken partnereinknek – iskoláknak,  szakkörvezetőknek, érdeklődőknek.

 Tehetségsegítő munkánkat foglalkozásvezetőink kreatív, gyermekközpontú hozzáállása, hazai és nemzetközi együttműködéseink során megismert jógyakorlatok adaptálása, a Nemzeti Tehetség Program támogatása segíti.