fbpx

kedd 16:30-18:00

Tehetséggondozó kreatív műhelyek a város szívében!

A műhelyről

A STEMisszió Műhely foglalkozásaira ideidézzük az Abacusan Stúdió nyári táborainak hangulatát!

Minden hónapra egy-egy központi témát választunk – történeteket, természeti jelenségeket, történelmi korokat, országokat, kultúrákat, sportokat. Ezt a központi témát járjuk körül közös projektünkkel változatos módszerekkel: lesz robotika, természettudományos kísérletek, kézművesség, animáció készítés, mozgás, zene, rejtvény, makettezés, írás, drámajáték. 

Azoknak a gyerekeknek ajánljuk műhelyünket, akik sok minden iránt érdeklődnek, több tevékenységben is kipróbálnák magukat.

Az ötletek egyéni vagy csoportban történő megvalósítása során a résztvevők lépésről lépésre szereznek új ismereteket, alkothatják meg saját ötleteiket, megoldásaikat

A tapasztalat- és élményalapú foglalkozások során az Abacusan Stúdió által képviselt egyéni tanulási utakat támogató módszertan segíti a résztvevőket az előismereteiknek megfelelő szinten, érdeklődésüknek megfelelő feladatok és megoldások megvalósításának útján.

Milyen eszközöket használunk?

Az ArteC Robo készlet Japán legnagyobb oktatójáték forgalmazójának saját fejlesztésű eszköze. Kifejezetten oktatási célokra optimalizált robotika készlet, mely kiszolgálja a legkisebbektől a gimnáziumi évek végéig a programozás és a mérnöki ismeretek iránt érdeklődőket. Emellett több más, színekkel és blokkosan programozható robottal is foglalkozunk, komplex feladatokat valósítunk meg intellino, ozobot és Sphero indi robotok bevonásával.

A természettudományos megközelítéshez egyszerű, több esetben saját készítésű kísérleti eszközöket használunk, rejtvényeket, amelyek a tapasztalat- és élmény alapú tanulást szolgálják.

Kreatív megközelítésünk mozgássorok vagy rövid jelenetek megalkotását, stop motion, homok vagy pixillációs technikával készült anmációk készítését, makettezést, green screen fotózást, rövidfilm készítését jelenti. Ezek a gyerekek mozgásos vagy vizuális kifejező készségét, térérzékelését, a különböző művészeti ágak eszközeinek, módszereinek ismeretét fejlesztik.

Milyen kompetenciákat fejlesztünk?

A STEMisszió Műhely tematikus projektjei elsősorban a résztvevők komplex szemléletmódjának fejlesztését célozzák. A központi témát több tudományág felől közelítjük, megvizsgáljuk műszaki, kulturális, természeti, művészeti vonatkozásait. Célunk, hogy a gyerekek az őket körülvevő világot egységben lássák, ne az iskolai tantárgyaknak megfelelő, „elkülönülő rekeszekben”. 

A témák feldolgozásához használt projektmódszer a gyerekek együttműködő-, konszenzus-, érvelési és prezentációs készségét, az önálló ismeretszerzést, az önszabályozó tanulás kompetenciáit fejleszti.

A sok féle feldolgozási módnak köszönhetően a résztvevők számos ismerettel gazdagodnak: a robotika megoldások a műszaki, fizikai valamint programozási ismereteiket, algoritmikus gondolkodásukat fejlesztik. A természettudományos kísérletek, kutatómunkák az őket körülvevő élő és élettelen környezet törvényszerűségeivel, a tudományos gondolkodásmóddal kapcsolatos ismereteket bővítik. A művészeti feldolgozások a vizuális, zenei vagy kinesztetikus önkifejezést és az ezekkel kapcsolatos módszerek ismeretét gazdagítják.

A közösen megvalósított közös projektek, a közös tervezés, a megvalósítások összehangolása, a résztvevők tudásmegosztása a csapatmunka, az érvelés, együttműködés képességétét, a konszenzuskészséget, prezentációs készségüket erősítik, amelyek a 21. század fontos munkaerőpiaci elvárásai.

Jelentkezési lap: