Programozásoktatás az Abacusan-Robotist robotika programmal

Az Abacusan Stúdió szakemberei által felépített Abacusan-Robotist program egy japán fejlesztésű konstrukciós és  programozható robotépítő készlet felhasználásával, a tantervi követelmények figyelembe vételével, ugyanakkor a pedagógusok és a gyermekek kreativitására építve vezeti be a program résztvevőit a robotika izgalmas világba. Eközben a gyermekek megismerkednek a programozás alapjaival, elmélyülnek fizikai, matematikai ismereteik,  természetessé válik számukra a tervezés-megvalósítás-tesztelés-hibakeresés folyamata, fejlődik önismeretük, önkritikájuk, valamint a logikus, algoritmikus gondolkodásuk, felfedezik a csapatmunka fontosságát és élvezhetik a játék örömét is.

Programunk vázát egy olyan tematika képezi, amely apró lépésekben, folyamatosan bővíti a gyermekek ismereteit a programozás és a robotika terén. A tematikába beleszőtt tantárgyi koncentráció a komplex szemléletet, a nyitott, rugalmas godolkodást segíti elő.

2015-12-08 15.48.14 2015-12-16 18.07.28

Megismerik az alapvető programozási eszközöket (számlálós és feltételes ciklus, elágazás, eljárás, változó, paraméterezés) és a legfontosabb programozási tételeket (megszámlálás kiválasztás). A programozás Scratch alapú környezetben történik, kihasználva a grafikus programnyelv minden előnyét.

Ezzel párhuzamosan a robotkészlet egyre több alkatrészét veszik használatba. Megismerik az analóg és a szervó motor működését, a különböző érzékelők használatát. Eközben észrevétlenül szó esik fordulatszámról, forgásszögekről, kalibrálásról, mintavételezésről, a fény és a hang fizikai tulajdonságairól, stb.

Erre a vázra a csoport életkorától, érdeklődésétől, a pedagógus elképzeléseitől, egyes aktuális projektektől függően épülhetnek rá a megépítendő, programozandó robotok tervei.

2016-01-11 18.08.59     2016-02-09 18.01.25     IMG_20151021_140411

Programunk lehetővé teszi, hogy a gyermekek kreativitása kibontakozhasson a robotok és azok feladatai, a mechanikai megvalósítás  tekintetében, ugyanakkor a tematikában meghatározott ismereteket valamennyien – a saját útjukon haladva – elsajátítsák.