Négy partneriskolánkban indulhat meg a robotika/műszaki kompetencia fejlesztés a Nemzeti Tehetség Program támogatásával

A Nemzeti Tehetség Program NTP-MTTD-15, a matematikai, a természettudományos, a technikai, digitális  kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben című pályázati kiírása keretében nyert támogatást az Abacusan Stúdió négy partneriskolája.

Valamennyi iskola a saját, helyi igényeinek megfelelő, korábbi tehetséggondozó gyakorlatához szervesen kapcsolódó szakköri programot valósít meg az Abacusan Stúdió szakmai támogatásával. Szakembereink az iskola pedagógiai terveihez igazodó tematika kidolgozásával, megfelelő eszközkészlet kiválasztásával, felkészítő tanártovábbképzéssel, folyamatos mentorálással, az üzemlátogatások és tanulmányi kirándulások szervezésével segíti a helyi programok megvalósulását.

A Legyesbényei Általános Iskola Életünk és a technika című programja a gyermekek közvetlen környezetéből kiindulva, változatos technikákkal, egyedi modellező és konstrukciós készletek, robotok használatával járja be a szerkezetek és gépek világát. A résztvevő gyermekek a változatos, kreatív szakköri munka mellett miskolci gyárlátogatáson budapesti tematikus tanulmányi kiránduláson bővítik ismereteiket, valamint részt vesznek az Abacusan Stúdió nyári Tudomány és Technika táborában.

A Rákospalotai Meixner Iskola Tér és mozgás című programja az elmúlt év geometriai szakköréhez kapcsolódik. A tematika a geometriai testek alaposabb megismerésétől a játékos topológiai kiránduláson és a természet formavilágának modellezésén át jut el a tér és mozgás összekapcsolásáig. Ezen a ponton kapnak a szakkörösök betekintést a robotika világába, amelyt üzemlátogatás is támogat.

 A Weöres Sándor Gimnázium tehetséggondozó és pályaorientációs programja keretében robotika köré szerveződő, a digitális, műszaki és természettudományos, valamint az interperszonális kompetenciákat komplex módon fejlesztő, új megközelítésű tehetségműhelyt indít az iskola, elsősorban az informatika-matematika emelt óraszámú képzésben résztvevők számára. A robotika foglalkozásokon tanultakat pályaorientációs üzemlátogatásokon és tanulmányi kiránduláson erősítik meg.

A Leövey Klára Gimnázium a 10-11. évfolyamos informatika tagozatosok és fakultációsok számára szervezett robotika – programozás szakköre a tanórákon elsajátított Scratch programozási nyelv további felhasználásának lehetőségeibe vezeti be a tanulókat a robotok programozásával, vezérlésével. A már ismert programozási technikákra épülő foglalkozások és a robotokkal való teljesen új tevékenységek összehangolása, egymásra épülése, az algoritmikus gondolkodás új környezetbe való beültetése, fejlesztése, a tanulók számára szemléletformáló, új motivációt,  a pályaválasztás során új perspektívát nyit.