Tananyagfejlesztés nemzetközi összefogásban

Tananyagfejlesztés nemzetközi összefogásban

Szakmai csapatunk régi álma válik valóra a következő 3 évben. Az Abacusan Stúdió koordinálásában és szakmai irányításával az ArTeC robotok használatához kapcsolódó tananyagfejlesztésbe fogunk 4 ország 7 szervezetének együttműködésével, az Erasmus+ program támogatásával.

A program címe:

RIDE – Robotics for the Inclusive Development of Atypical and Typical Children

(2019-1-HU01-KA201-061275)

A program keretében egy olyan modulháló kifejlesztését és tesztelését tűztük ki célul, amely a robotika segítségével támogatja a 8-14 éves korosztály inkluzív csoportokban történő fejlesztését. A kidolgozandó tananyagok építenek az Abacusan Stúdió „Keltsd életre!” eszközcsomagjával kapcsolatos eddigi szakmai tapasztalatokra, jógyakorlatokra.

A modulháló 10 szöveg feldolgozásán keresztül, feladatlapokkal, építési és programozási ötlettárral, tanári útmutatókkal, módszertani segédanyagokkal, pedagógus képzéssel segíti majd a különböző területeken fejlesztést vagy éppen tehetséggondozást igénylő gyermekek támogatását inkluzív csoportban.

A program együttműködő partnerei:

Koordinátor:

Abacusan Stúdió (Magyarország)

Fejlesztésben együttműködők:

 • ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (Magyarország)
 • Libera Universita di Bolzano – UNIBZ (Olaszország)
 • Interonline Cooperacion 2001 (Spanyolország)

Tesztelésben közreműködők:

 • Rákospalotai Meixner Általános Iskola és AMI (Magyarország)
 • Istituto Comprensivo di scuola primaria e secondaria di I grado Johannes Amos Comenius (Olaszország)
 • Scoala Gimnaziala Speciala SF NICOLAE (Románia)

Az együttműködés során valamennyi partner a saját tudásával, tapasztalatával járul hozzá a projekt sikeréhez.

Az egyetemek (ELTE és UNIBZ) a tananyagfejlesztéshez, az egyes fejlesztési területekhez kapcsolódó tudományos hátteret, a tananyagok tesztelésének tudományosan megalapozott módszertanát biztosítják.

A robotika oktatással és tananyagfejlesztéssel foglalkozó cégek (Abacusan és Interonline) az ArTeC robotikában rejlő széles lehetőségek ismeretével, termékfejlesztési és projektmenedzsment tapasztalatukkal, pedagógus képzési gyakorlatukkal járulnak hozzá a projekt sikeréhez.

Az iskolák (Meixner, Comenius, SF. Nicolae) a kidolgozott tananyagok tesztelésében, a tananyagokra és a pedagógusképzésre adott visszajelzésekben, valamint a projektben résztvevő gyerekcsoportok közötti kommunikáció és kapcsolattartás segítésében vállalnak szerepet.


Learning materials development in cooperation

Our professional team’s dream comes true in the following 3 years. Under The Abacusan Studio’s coordination and under the professional direction of the project, we going to start an ArTeC robots usage-related learning materials development with 4 country’s 7 organization cooperation by the support of  Erasmus+ programme.

The name of the project:

RIDE – Robotics for the Inclusive Development of Atypical and Typical Children

(2019-1-HU01-KA201-061275)

Under this programme we set targets as to develope and test a module matrix which helps through robotics, supporting the development of 8-14 age group in inclusive groups.

The  learning materials that need to be developed are built on Abacusan studio’s professional experience and well-functioning exercises  with it’s own toolkits “Bring it to life!”.

 The module matrix will help through a process of 10 texts with worksheets, building and programming ideas and inspirations, teacher guides, methodological excipients and teacher training programmes on different fields where we can support the children whose need talent or simple development in inclusive groups.

Cooperative partners of the programme:

Coordinator:

Abacusan Stúdió (Hungary)

Co-operants of development:

 • ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (Hungary)
 • Libera Universita di Bolzano – UNIBZ (Italy)
 • Interonline Cooperacion 2001 (Spain)

Co-operants of testing:

 • Rákospalotai Meixner Általános Iskola és AMI (Hungary)
 • Istituto Comprensivo di scuola primaria e secondaria di I grado Johannes Amos Comenius (Italy)
 • Scoala Gimnaziala Speciala SF NICOLAE (Romania)

During the collaboration all of the partners tend to the success of the project with their own knowledge and experience. The universities (ELTE and UNIBZ) provide the development of the

Learning materials, the several developmental fields relating to scientific background, and the testing of the learning materials scientifically grounded methodology.

The companies who work with teaching robotics and developing learning materials (Abacusan and Interonline) In the knowledge of the widespread potential in ArTeC robotics, tend to the success of the project through  their experiences with product development, project management, and practical knowledge of teacher education.

The schools (Meixner, Comenius, SF Nicolae) take part in the testing of the drawn up materials, help with the feedbacks of the learning materials and the teacher training as well as in the communication between the participant children groups.