Hátránykompenzáló foglalkozás sorozat partnerünk szervezésében

Hátránykompenzáló robotika foglalkozás sorozatot indított partner szervezetünk, az Urim V’Tumim Alapítvány a Deák Diák Általános Iskolában.

A foglalkozás sorozat keretében az iskola 8-13 éves szociokulturálisan hátrányos helyzetű tehetségígéretei és nem hátrányos helyzetű iskolatársaik 14 fős vegyes csoportjának, élményközpontú, felfedezésre építő, a gyakorlatra koncentráló játékos kreatív tehetséggondozó szakkört szerveztünk.

A differenciált tematika és a kiegészítő tevékenységek az érdeklődés felkeltését, a motiváció megerősítését, pályaorientációt és az interperszonális kompetenciák fejlesztését szolgálták.

A program a Nemzeti Tehetség Program NTP-KTK-17-0037 azonosítójú pályázati támogatásának segítségével valósulhatott meg.

kozelet_emberi_eroforrasok_miniszteriuma2-340x190 nemzeti_tehetseg_program emet-logo-negyzet-szimpla