fbpx

Tehetséggondozó kreatív műhelyek a város szívében!

A műhelyről

A LiteraTÚRA workshop sorozat egyfajta digitális bábszinház,  workshopjainkon minden hónapban más-más kötelező olvasmányt dolgozunk fel saját építésű és programozású robotokkal. Egy-egy olvasmány életre keltése 2 egymást követő szombaton történik. A workshop párok egymástól függetlenek, a gyerekek részt vehetnek egy-egy olvasmány feldolgozásában is.

A workshopokon az olvasmány néhány kulcs részletét együtt olvassuk el, megbeszéljük, értelmezzük, majd a gyerekek kis csoportokban megépítik a jelenetek szereplőit, helyszíneit, amelyeket a jelenet-beli mozgásuknak, interakcióiknak megfelelően programoznak. Így készülnek el a digitális bábszínház szereplői, díszletei. A második workshop végére életre kelnek a jelenetek, amelyeket a csoport tagjai egymásnak is bemutatnak – így rajzolva fel a történet teljes ívét.

 A foglalkozások az Abacusan Stúdió által képviselt egyéni tanulási utakat támogató módszertannal, szakemberek támogató jelenlétével zajlanak. Programunk a robotika előismeretek nélkül érkezők számára is teljes értékű tapasztalat- és élmény alapú tanulási lehetőséget nyújt, mivel a robotika ismereteket a munkafolyamat során is elsajátíthatják a gyermekek.

Milyen eszközöket használunk?

A workshopokon használt ArTeC Robo Japán legnagyobb oktatójáték forgalmazójának saját fejlesztésű robotika készlete. A rendszert a konstrukciós elemeinek formagazdagsága, színeinek széles palettája, gyors építhetősége teszi alkalmassá szövegértés fejlesztésre és irodalomi művek feldolgozására. A könnyen megtanulható blokkos programozás, a robotokba építhető érzékelők sokasága az informatika vagy a természettudományok iránt fogékonyabb gyerekek számára is kinyitja az irodalom izgalmas világát.

Milyen kompetenciákat fejlesztünk?

Stúdiónk 5 éve foglalkozik egyre intenzívebben ifjúsági irodalmi alkotások hagyományostól eltérő feldolgozásával szakköri, iskolai és könyvtári környezetben.

Foglalkozásainkon az olvasási-szövegértési készségeket és a digitális írástudás 21. századi kompetenciáit egységben, egymást támogatva fejlesztjük. 

Kötelező olvasmányok jeleneteit dolgozzuk fel oly módon, hogy szereplőit, helyszíneit robotok formájában keltjük életre. Ehhez a szöveg nagyon pontos elolvasása, értelmezése szükséges, hiszen így derül ki a szereplők kinézete, cselekvése, az események sorrendje. A pontos szövegolvasás ebben a környezetben nem teher a gyerekek számára, hiszen a robot megépítése motiválja őket.

A robotok építése a résztvevők finommotorikáját, térérzékelését, kreativitását, míg megprogramozásuk algoritmikus gondolkodásukat, kitartásukat fejleszti.

A workshopok során a résztvevők kis csoportokban dolgoznak, konszenzussal kell eldönteniük, hogyan nézzen ki, hogyan viselkedjen a robot, meg kell osztaniuk a feladatokat. Ez a munkaforma az együttműködés kompetenciáit fejleszti.

A robotika motiváló hatása az olvasástól idegenkedő gyermekek számára is élménnyé teszi az irodalmi művek feldolgozását, a mű többi részletének, más olvasmányoknak a megismerésére is sarkallja őket.

Jelentkezési lap: