Iskolák partnerségben az Abacusan Stúdióval

Az Abacusan Stúdió elkötelezett az általános- és középiskolás gyermekek műszaki-, informatikai-, természettudományos és matematikai ismereteinek , érdeklődésének, pályaorientációjának támogatásában.

Hosszú évek óta foglalkozunk a robotika tapasztalati tanuláson alapuló oktatásával informális keretek között. Egyedi tematikánkat, speciális eszközparkunkat nemzetközi (japán, koreai, ciprusi, izraeli, ausztrál, szingapuri) jó gyakorlatok adaptálásával alakítottuk ki és fejlesztjük folyamatosan.

Saját informális oktatási programjaink – tematikus családi napok, szakkörök, táborok, versenyek – mellett e cél elérése érdekében partnerséget kínálunk iskoláknak az ország bármely pontjáról és a határokon túlról egyaránt.

Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, komplex szemléletű “Tudomány és Technika” vagy “Robotika” projektek tervezésében, azok sikeres, a gyermekek számára izgalmas, interaktív, készségfejlesztő  tanulási környezetet nyújtó megvalósításában kínálunk partnerséget az iskoláknak hazai és nemzetközi módszerek, jógyakorlatok adaptálásával, azokhoz megfelelő eszközkészlet ajánlásával. Tovább

Híradás a Kanizsai robotika programjáról

A siklósi Kanizsai Dorottya Általános Iskolában az NTP-MTTD-17 pályázati támogatás keretében 15 felső tagozatos diák robotozhatott ArTeC  robotokkal a 2017/18-as tanévben Nehrné Antal Erika és Hoffmanné Folcz Ágnes szakkörvezetők vezetésével.

A két szakkoörvezető októberben és februárban részt vett az Abacusan Stúdió 30 órás pedagógus képzésén, ahol sok feladat megoldásával ismerkedtek a robotok programozásával és a tehetséggondozás javasolt módszertanával.

IMG_20171123_154924 IMG_20171123_153340

A szakkörbe önkéntes jelentkezés és felmérések nyomán kerültek beválogatásra a gyerekek.

A robotok programozása az informatika tanteremben zajlott,  ám a robotok tesztelésére szolgáló pályát az iskola aulájában állították fel.  Ez sem akadályozta a diákokat, lelkesen ki-be járkáltak, hogy az elkészített program robotra töltése után kipróbálják algoritmusaikat. Így óhatatlanul is látható volt az iskola többi diákja számára, hogy mi történik a robotokkal, mit csinálnak szakkörösök. Ez egyre
több kíváncsiskodó tekintetet vonzott a pályaasztal köré.

Májusban egy iskolai bemutató keretében mutatták be minden érdeklődő tanulónak, hogy milyen robotokat, mi mindenre tudtak a szakkörösök megtanítani. Ezen a bemutatón készült a következő TV-felvétel.

Programozásoktatás az Abacusan-Robotist robotika programmal

Az Abacusan Stúdió szakemberei által felépített Abacusan-Robotist program egy japán fejlesztésű konstrukciós és  programozható robotépítő készlet felhasználásával, a tantervi követelmények figyelembe vételével, ugyanakkor a pedagógusok és a gyermekek kreativitására építve vezeti be a program résztvevőit a robotika izgalmas világba. Eközben a gyermekek megismerkednek a programozás alapjaival, elmélyülnek fizikai, matematikai ismereteik,  természetessé válik számukra a tervezés-megvalósítás-tesztelés-hibakeresés folyamata, fejlődik önismeretük, önkritikájuk, valamint a logikus, algoritmikus gondolkodásuk, felfedezik a csapatmunka fontosságát és élvezhetik a játék örömét is.

Tovább

Az Abacusan – ArTec Robotist robotika oktató készletek

Az Abacusan – ArTec Robotist robotika oktató készletek több különböző összeállításban elérhetők, de egyéni igényeknek, egyedi projekteknek megfelelően is kialakíthatók.

  ART-R-TBA (2)ART-R-153141 (5) ART-R-153140 (1)  ART-R-153210 (1) ART-R-153142 (1)ART-R-153143 (1)

A készletek moduláris bővíthetősége lehetővé teszi, hogy az intézmények, családok alacsony költségű, kis készlettel indulva, későbbiekben fokozatosan bővítsék a programozható és építő alkatrészek számát, egyre összetettebb projektek kivitelezését lehetővé téve ezzel. Tovább