Iskolák partnerségben az Abacusan Stúdióval

Az Abacusan Stúdió elkötelezett az általános- és középiskolás gyermekek műszaki-, informatikai-, természettudományos és matematikai ismereteinek , érdeklődésének, pályaorientációjának támogatásában.

Hosszú évek óta foglalkozunk a robotika tapasztalati tanuláson alapuló oktatásával informális keretek között. Egyedi tematikánkat, speciális eszközparkunkat nemzetközi (japán, koreai, ciprusi, izraeli, ausztrál, szingapuri) jó gyakorlatok adaptálásával alakítottuk ki és fejlesztjük folyamatosan.

Saját informális oktatási programjaink – tematikus családi napok, szakkörök, táborok, versenyek – mellett e cél elérése érdekében partnerséget kínálunk iskoláknak az ország bármely pontjáról és a határokon túlról egyaránt.

Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, komplex szemléletű “Tudomány és Technika” vagy “Robotika” projektek tervezésében, azok sikeres, a gyermekek számára izgalmas, interaktív, készségfejlesztő  tanulási környezetet nyújtó megvalósításában kínálunk partnerséget az iskoláknak hazai és nemzetközi módszerek, jógyakorlatok adaptálásával, azokhoz megfelelő eszközkészlet ajánlásával. Tovább

Pedagógus-továbbképzés az Abacusan-ArTeC digitális pedagógiai eszközcsomagok használatához

Az Abacusan Stúdió akkreditált kiváló tehetségpont sok éve fejlődő saját gyakorlata  mellett folyamatosan bővülő partneriskolai hálózatának tapasztalatait is ötvözi tematikájába, amely több alkalommal élvezte már a Nemzeti Tehetség Program támogatását.

A továbbképzés célja, hogy a digitális pedagógiai módszerek, a robotika sokrétű, kognitív, intra- és interperszonális  kompetenciákat egyaránt fejlesztő, tantárgyközi alkalmazása iránt érdeklődő pedagógusok felkészüljenek az Abacusan-ArTeC eszközcsomagok alkalmazására.

Az eszközcsomag alkalmazására gyakorlatorientált, sajátélmény alapú továbbképzés keretében készítjük fel a robotika tanításában rejlő pedagógiai lehetőségek iránt érdeklődő pedagógusokat.

A továbbképzés 30 órás, amelyből 20 óra a robotikaoktatás alapjaival, az ArTeC robotika készletek alkalmazásával, Scratch alapú programozásával ismerteti meg a résztvevőket. A fennmaradó 10 órában a résztvevők 3 téma közül választhatnak. Az alábbi témák választhatók:

– a gondolkodás- és kreativitás fejlesztésre, a robotikai ismeretek elmélyítésére,

a szövegértés fejlesztésére szövegfeldolgozó robotika projektek segítségével

– a robotika alkalmazási lehetőségeire a fizika tanításában, illetve

A továbbképzés második részében 10 órában ismerkednek a választott téma robotikai és módszertani kérdéseivel, az eszközcsomagok használatával.

A továbbképzés gyakorlati jellegű: a résztvevő pedagógusok gyakorlati feladatok megoldása során ismerkednek meg az eszköz programozásával, a tematikával és az ajánlott módszertannal.

A továbbképzés 30 kreditpontos.

A tanúsítvány kiadásának feltétele a továbbképzés óraszámának minimum 85%-án való részvétel, valamint a záró vizsgafeladat megoldása, amely egy meghatározott témájú robotika foglalkozás megtervezése, és a robot megépítése, programozása.

A továbbképzést elvégző pedagógusok az Abacusan-ArTeC robotika alapú digitális pedagógiai eszközkészletek alkalmazásával játékos formában támogathatják tanítványaik kognitív és szociális fejlődését, alkotókészségük, kreativitásuk, szövegértésük, logikus gondolkodásuk kibontakozását.

További információk, jelentkezés: info@abacusan.hu

Robotika szakkör az Óbudai Gimnáziumban

Szeptemberben indult a robotika szakkör az Abacusan Stúdió partnerségében az Óbudai Gimnáziumban Komlósi József és Ruszkainé Fodor Éva informatika tanárok vezetésével, 14 lelkes diákkal. A működéshez szükséges anyagi forrásokat, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt, Nemzeti Tehetség program pályázatán nyerte az iskola.

Tovább

Híradás a Kanizsai robotika programjáról

A siklósi Kanizsai Dorottya Általános Iskolában az NTP-MTTD-17 pályázati támogatás keretében 15 felső tagozatos diák robotozhatott ArTeC  robotokkal a 2017/18-as tanévben Nehrné Antal Erika és Hoffmanné Folcz Ágnes szakkörvezetők vezetésével.

A két szakkoörvezető októberben és februárban részt vett az Abacusan Stúdió 30 órás pedagógus képzésén, ahol sok feladat megoldásával ismerkedtek a robotok programozásával és a tehetséggondozás javasolt módszertanával.

IMG_20171123_154924 IMG_20171123_153340

A szakkörbe önkéntes jelentkezés és felmérések nyomán kerültek beválogatásra a gyerekek.

A robotok programozása az informatika tanteremben zajlott,  ám a robotok tesztelésére szolgáló pályát az iskola aulájában állították fel.  Ez sem akadályozta a diákokat, lelkesen ki-be járkáltak, hogy az elkészített program robotra töltése után kipróbálják algoritmusaikat. Így óhatatlanul is látható volt az iskola többi diákja számára, hogy mi történik a robotokkal, mit csinálnak szakkörösök. Ez egyre
több kíváncsiskodó tekintetet vonzott a pályaasztal köré.

Májusban egy iskolai bemutató keretében mutatták be minden érdeklődő tanulónak, hogy milyen robotokat, mi mindenre tudtak a szakkörösök megtanítani. Ezen a bemutatón készült a következő TV-felvétel.