Pedagógus-továbbképzés az Abacusan-ArTeC digitális pedagógiai eszközcsomagok használatához

Az Abacusan Stúdió akkreditált kiváló tehetségpont sok éve fejlődő saját gyakorlata  mellett folyamatosan bővülő partneriskolai hálózatának tapasztalatait is ötvözi tematikájába, amely több alkalommal élvezte már a Nemzeti Tehetség Program támogatását.

A továbbképzés célja, hogy a digitális pedagógiai módszerek, a robotika sokrétű, kognitív, intra- és interperszonális  kompetenciákat egyaránt fejlesztő, tantárgyközi alkalmazása iránt érdeklődő pedagógusok felkészüljenek az Abacusan-ArTeC eszközcsomagok alkalmazására.

Az eszközcsomag alkalmazására gyakorlatorientált, sajátélmény alapú továbbképzés keretében készítjük fel a robotika tanításában rejlő pedagógiai lehetőségek iránt érdeklődő pedagógusokat.

A továbbképzés 30 órás, amelyből 20 óra a robotikaoktatás alapjaival, az ArTeC robotika készletek alkalmazásával, Scratch alapú programozásával ismerteti meg a résztvevőket. A fennmaradó 10 órában a résztvevők 3 téma közül választhatnak. Az alábbi témák választhatók:

– a gondolkodás- és kreativitás fejlesztésre, a robotikai ismeretek elmélyítésére,

a szövegértés fejlesztésére szövegfeldolgozó robotika projektek segítségével

– a robotika alkalmazási lehetőségeire a fizika tanításában, illetve

A továbbképzés második részében 10 órában ismerkednek a választott téma robotikai és módszertani kérdéseivel, az eszközcsomagok használatával.

A továbbképzés gyakorlati jellegű: a résztvevő pedagógusok gyakorlati feladatok megoldása során ismerkednek meg az eszköz programozásával, a tematikával és az ajánlott módszertannal.

A továbbképzés 30 kreditpontos.

A tanúsítvány kiadásának feltétele a továbbképzés óraszámának minimum 85%-án való részvétel, valamint a záró vizsgafeladat megoldása, amely egy meghatározott témájú robotika foglalkozás megtervezése, és a robot megépítése, programozása.

A továbbképzést elvégző pedagógusok az Abacusan-ArTeC robotika alapú digitális pedagógiai eszközkészletek alkalmazásával játékos formában támogathatják tanítványaik kognitív és szociális fejlődését, alkotókészségük, kreativitásuk, szövegértésük, logikus gondolkodásuk kibontakozását.

További információk, jelentkezés: info@abacusan.hu

Robotika szakkör az Óbudai Gimnáziumban

Szeptemberben indult a robotika szakkör az Abacusan Stúdió partnerségében az Óbudai Gimnáziumban Komlósi József és Ruszkainé Fodor Éva informatika tanárok vezetésével, 14 lelkes diákkal. A működéshez szükséges anyagi forrásokat, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt, Nemzeti Tehetség program pályázatán nyerte az iskola.

Tovább

Híradás a Kanizsai robotika programjáról

A siklósi Kanizsai Dorottya Általános Iskolában az NTP-MTTD-17 pályázati támogatás keretében 15 felső tagozatos diák robotozhatott ArTeC  robotokkal a 2017/18-as tanévben Nehrné Antal Erika és Hoffmanné Folcz Ágnes szakkörvezetők vezetésével.

A két szakkoörvezető októberben és februárban részt vett az Abacusan Stúdió 30 órás pedagógus képzésén, ahol sok feladat megoldásával ismerkedtek a robotok programozásával és a tehetséggondozás javasolt módszertanával.

IMG_20171123_154924 IMG_20171123_153340

A szakkörbe önkéntes jelentkezés és felmérések nyomán kerültek beválogatásra a gyerekek.

A robotok programozása az informatika tanteremben zajlott,  ám a robotok tesztelésére szolgáló pályát az iskola aulájában állították fel.  Ez sem akadályozta a diákokat, lelkesen ki-be járkáltak, hogy az elkészített program robotra töltése után kipróbálják algoritmusaikat. Így óhatatlanul is látható volt az iskola többi diákja számára, hogy mi történik a robotokkal, mit csinálnak szakkörösök. Ez egyre
több kíváncsiskodó tekintetet vonzott a pályaasztal köré.

Májusban egy iskolai bemutató keretében mutatták be minden érdeklődő tanulónak, hogy milyen robotokat, mi mindenre tudtak a szakkörösök megtanítani. Ezen a bemutatón készült a következő TV-felvétel.