Lányok a STEM-ben 2018/19

Lányok számára szervezett szemléletformáló, természettudományos pályaorientációt segítő, a STEM területén sikeres szerepmodelleket bemutató foglalkozás sorozatot partnerünk, a Alapítvány.

A program résztvevői projekteken és személyiségfejlesztő tréningeken keresztül kerültek közelebb az érintett területekhez és vérteződtek fel az érvényesüléshez szükséges készségekkel.

A projektek között volt robotika, bionika és ipari problémát modellező, a személyiségfejlesztés során tehetség diagnosztika, prezentációs készség fejlesztés, internetbiztonság és csapatmunka készségek fejlesztése.

A foglalkozássorozat megvalósításában nagyvállalatok voltak partnereink, mint a GE Digital, EPAM Hungary, TATA Consultancy Services.

A foglalkozásoknak felváltva adtak helyszínt, és a résztvevők meg is ismerkedhettek az ott folyó munkával, egy modern vállalat munkakörülményeivel, a természettudományos, műszaki területen sikeres nők életútjával, munkájával.

A foglalkozás sorozat a Nemzeti Tehetség Program NTP-NEER-18-0126 pályázati projektje keretében valósult meg.

Hátránykompenzáló foglalkozás sorozat partnerünk szervezésében

Hátránykompenzáló robotika foglalkozás sorozatot indított partner szervezetünk, az Urim V’Tumim Alapítvány a Deák Diák Általános Iskolában.

A foglalkozás sorozat keretében az iskola 8-13 éves szociokulturálisan hátrányos helyzetű tehetségígéretei és nem hátrányos helyzetű iskolatársaik 14 fős vegyes csoportjának, élményközpontú, felfedezésre építő, a gyakorlatra koncentráló játékos kreatív tehetséggondozó szakkört szerveztünk.

A differenciált tematika és a kiegészítő tevékenységek az érdeklődés felkeltését, a motiváció megerősítését, pályaorientációt és az interperszonális kompetenciák fejlesztését szolgálták.

A program a Nemzeti Tehetség Program NTP-KTK-17-0037 azonosítójú pályázati támogatásának segítségével valósulhatott meg.

kozelet_emberi_eroforrasok_miniszteriuma2-340x190 nemzeti_tehetseg_program emet-logo-negyzet-szimpla