Bemutatkozás

 “Állj a vállunkra, hogy mi is messzebb láthassunk!”

Az Abacusan Stúdió 2008-ban kezdte meg működését a Fortune Magyarország Kft. oktatásszervezési üzletágaként, és 2013. óta önálló társaságként, 2014 óta nonprofit Kft-ként nyújtja szolgáltatását. 2013. őszén vált a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által Regisztrált Tehetségponttá, 2017. tavaszán Akkreditált Kiváló Tehetségponttá.

Társaságunk a legkülönbözőbb korosztályok tagjai számára szervez oktatási, képzési, ismeretterjesztő és családi programokat, komplex vetélkedőket, valamint a szabadidő hasznos és minőségi eltöltését segítő szolgáltatásokat.

Fókuszban a STEAM

STEAM

A programok a nemzetközi pedagógiai szóhasználatban a STEAM rövidítéssel jelölt –természettudományos, informatikai, technikai, matematikai és művészeti – területre fókuszálnak,

ugyanakkor hangsúlyt fektetünk az idegen nyelvekre és a humán- és társadalomtudományokra is.

Folyamatosan figyelemmel követjük a STEAM terület hazánkban és a nemzetközi gyakorlatban fellelhető innovatív, új eszközeit, módszereit, s ezeket foglalkozásainkba, versenyeinkbe integráltan mutatjuk be, alkalmazzuk.

Tehetséggondozás

A gyermekek számára óvódás kortól a felnőtté válásig nyújtunk ismeretbővítő, gazdagító, tehetséggondozó és kompetenciafejlesztő szolgáltatást különböző informális oktatási módszerek segítségével.

Programjaink minden érdeklődő gyermek számára nyitva állnak.

A közös munka során kiemelkedő képességeket, motivációt mutató gyermekek számára további tehetséggondozó programokat indítunk.

Tehetséggondozó programunkat három korosztály és tematika szerint egymásra épülő szinten valósítjuk meg. A középiskolás korosztály számára a pályaválasztást elősegítő tematikát felsőoktatási intézmények, vállalatok bevonásával és aktív közreműködésével alakítjuk ki.

Komplex szemléletformálás, személyiségfejlesztés  

Az Abacusan Stúdió credója szerint programjaink tartalmának összeállításakor a tartalmi komplexitásra  törekszünk.

Ezzel a megközelítéssel az a célunk, hogy a programjainkon részt vevő gyermekek az őket körülvevő világot, a tudományokat egységben, összefüggéseiben látva, a választott területet még mélyebben ismerjék meg, és az összefüggések ismeretében, azokra új szemszögből tekintve, új megközelítéseket ismerjenek fel.

Hitvallásunk, hogy a tehetséggondozás során külön figyelmet kell fordítani az egyes készségekben korlátozott gyermekek (pl. diszlexia, hiperaktivitás) fejlesztésére, motiválására is. Ebben kiváló, elismert szakemberek segítik munkánkat.

A programok megfogalmazásakor arra törekszünk, hogy az abban részt vevő gyermekek mindegyike a benne rejlő készségek, képességek maximumát hozhassa ki magából.

Ezt a törekvésünket kiválóan támogatja a feladatok komplex jellege, a csapatverseny.

Programjaink során a gyermekek kompetenciafejlesztését is prioritásnak tekintjük.

A tematika kialakítása, a feladatok összeállítása, a foglalkozások munkaformáinak megtervezése során a szociális kompetenciák, a szövegértés, a finommotorikus készségek, a logikus gondolkodás, a környezettudatosság fejlesztésére törekszünk.

Programjaink

 szakkör

A tanév során, szeptembertől júniusig délutáni szakkörökön, tehetségfoglalkozásokon várjuk az érdeklődő gyermekeket.

A foglalkozások Budapest több pontján elérhetőek. A nagy gyakorlattal rendelkező pedagógusok, a maximum 12 fős létszám, a differenciált tematika és a diákmentorok segítő közreműködése lehetővé teszi a gyermekek folyamatos becsatlakozását a programba.

Abacusan bajnokság teljes logó WP

Az iskolás korosztály számára egy és több fordulós, tantárgyi illetve komplex versenyeket szervezünk.

A Robotika 4 az 1-ben és a formabontó matematika vetélkedő mellett évek óta sikeres az a komplex és technika levelezős csapatversenyek. Versenyeinket évről évre támogatja a Nemzeti Tehetség Program.

összesített plakát  VÁGOTT2

A nyári szünetben különféle STEM ismeretek és művészetek köré tematikus táborokat szervezünk.

2011 óta töretlenül népszerű Robotika – Kölyök mérnök, Natura helyszínelő és Művészet táborunkat az idei évben a Duna partján tartjuk összeszokott pedagógus és diákmentor csapat közreműködésével.

fejléc

Havi rendszerességgel rendezünk tematikus családi napokat,

amelyeken több korosztály számára érdekes, tartalmas, szórakoztató interaktív foglalkozások biztosítják a családok minőségi közös időtöltését. A tematikus napok középpontjában mindig a STEAM egy-egy területe – pl. logikai játékok, konstrukciós feladatok, robotika, egyszerű és mindennapi fizika, kémia – állnak.

 

partneriskola

 

Az általános- és középiskolás gyermekek műszaki-, informatikai-, természettudományos és matematikai ismereteinek , érdeklődésének, pályaorientációjának támogatásában partnerséget kínálunk iskoláknak az ország bármely pontjáról és a határokon túlról egyaránt.

Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, komplex szemléletű “Tudomány és Technika” vagy “Robotika” projektek tervezésében, azok sikeres, a gyermekek számára izgalmas, interaktív, készségfejlesztő  tanulási környezetet nyújtó megvalósításában kínálunk partnerséget az iskoláknak hazai és nemzetközi módszerek, jógyakorlatok adaptálásával, azokhoz megfelelő eszközkészlet ajánlásával, pedagógusok felkészítő továbbképzésével, mentorálással, tanácsadással.

Az ABACUSAN STÚDIÓ vezetői

Sugár Sára
ügyvezető
&
pedagógiai vezető
NévtelenBüti István
ügyvezető,
&
gazdasági és szervezési vezető
Két évtizede dolgozom pedagógusként. Matematika-informatika-kémia szakos diplomámat az ELTE Természettudományi Karán, szakvizsgámat a BME GTK-n szereztem. A 2000-2014 közötti időszakot intézményvezetőként töltöttem. Vezetésem alatt iskoláim számos innovatív projektet valósítottak meg, hazai és nemzetközi pályázatokat nyertünk.
Az ABACUSAN Stúdió pedagógiai vezetőjeként a különféle pedagógiai programok – versenyek, szakkörök, táborok, pályaorientációs foglalkozások szervezése, pedagógiai programjának meghatározása, a kiemelkedő tehetségek számára egyéni fejlesztések kialakítása, valamint a magas szakmai tudású, kreatív pedagógus csapat kiválasztása és összefogása a feladatom.
Az Abacusan Partneriskola program keretében a szakmai tanácsadás, az iskolára szabott tematika kialakítása és a pedagógusok továbbképzésének koordinálása a feladatom.
Alapdiplomámat a Budapesti Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán szereztem közgazdászként, ezt követően a Budapesti Corvinus Egyetem Továbbképző Intézeténél, valamint a Vezetőképző Intézeténél vezetési és szervezési szakán, később pedig HR szakirányon is végzettséget szereztem a bankszakmai, továbbá külkereskedelmi tanulmányaimat követően.
Az ABACUSAN Stúdió gazdasági és szervezési vezetőjeként feladatom szervezetünk kapcsolati hálójának folyamatos bővítése és gazdagítása, a komplex tehetséggondozó programok hátterének, feltételrendszernek megteremtése.
Az eredendően kijelölt munkakört gazdagítandó a vállalkozói szféra nonprofit szervezeteket segítő CSR tevékenységéhez kapcsolódó projekteknek koordinálása a feladatom.
Az Abacusan Partneriskola programban az iskolák szakmai munkáját pályázati és CSR tanácsadással segítem.