Közös tanulás és emlékezés

 Lezárult az Abacusan Stúdió által szervezett és lebonyolított ”Híd múlt és jelen közt” című emlékverseny a holokauszt 70. évfordulóján

Az Abacusan Stúdió különleges módját választotta a magyarországi holokauszt 70. évfordulójáról történő megemlékezésnek.

Mint regisztrált tehetséggondozó szervezet, a 70. évfordulón „Híd múlt és jelen közt” címen országos csapatversenyt hirdetett a 7-11. osztályos tanulók számára. A verseny során a résztvevő diákok és felkészítő tanáraik ismereteinek gazdagítása, gondolkodásuk elmélyítése, egyben a gyermekek ismeretszerzési, szövegértési, szociális kompetenciáinak fejlesztése, felelős gondolkodásuk alakítása mellett állítottuk a csapatokat a tudáspróba elé.

Meggyőződésünk, hogy a holokausztról történő megemlékezés és a megértés, a kisebbségek iránti nyitottság, az antiszemitizmus és mindenféle kirekesztés elleni küzdelem egymástól elválaszthatatlan célkitűzések.

A versenyt 2014. tavaszán indítottuk útjára és a májusi döntőt követően hozzánk érkezett kedvező visszhang és további érdeklődés hatására 2014. őszén ismét meghirdettük.

A négy fordulós verseny első három, levelezős fordulója más-más témakört dolgozott fel.

A feladatok a holokauszt és a hozzá vezető történelmi események feldolgozása mellett a zsidó vallási hagyományokkal, a magyar zsidóság történelmével, életmódjával, a magyar társadalomban betöltött szerepével, az embermentő igazak önfeláldozó tevékenységével is megismertették a résztvevő csapatok tagjait.

A változatos, sokszor rejtvényekkel színesített feladatok megoldásához szükséges információkat visszaemlékezésekből, videó- és írott interjúkból, korabeli újságcikkekből, fényképekből összeállított internetes forrásgyűjtemények tanulmányozásával szerezhették meg a résztvevők. Ezzel személyessé vált a történelem – a diákok egyes emberek, családok történetén keresztül ismerhették meg a béke-évek hétköznapjait csakúgy, mint a kirekesztést, a testi és lelki megalázottságot, az együttérzést, segítőkészséget vagy éppen a közönyt.

Az érzékenyítést, a felelős gondolkodás kialakítását segítették a szituációs feladatok: a képzelt párbeszédek, levelek, naplóbejegyzések megírása közben a gyerekek átérezték üldözöttek és mentők, felnőttek és gyermekek, hivatalnokok, képviselők és köznapi emberek helyzetét, gondolatait. Beleképzelték magukat a helyzetükbe, állást foglaltak, különböző szemszögből vizsgálták meg a helyzeteket, eseményeket, emberi konfliktusokat.

A feladatlapok összeállításában az Abacusan Stúdió partnerei voltak a Centropa Magyarország, a Zachor Alapítvány, az USC Shoah Foundation, a Magyar Zsidó Levéltár és a Tikkun Olám Alapítvány. A felhasznált forrásokat e szervezetek interjú-, dokumentum- és fénykép adatbázisaiból, oktatási anyagaiból válogattuk.

A februári döntőn, amelynek a Hunyadi téri zsinagóga adott otthont, a hat legjobb eredményt elért csapat vett részt (Egerből, Kalocsáról, Magyarhomorogról, Pécsről és Budapestről). Fináli Gábor, a zsinagóga fiatal rabbija ebben az autentikus környezetben mutatta be a résztvevőknek a zsinagógát, beszélt az ima szerepéről, a Tóra fontosságáról.

A döntő során a csaptok bejárták a pesti Zsidónegyedet, felkeresték az írásbeli fordulók során megismert helyszíneket, a Levéltárban régi dokumentumokat tanulmányoztak, tisztelegtek az áldozatok és az embermentők emlékműveinél, ismerkedtek a zsidó hagyományokkal, megkóstolták a sóletet és a flódnit is. Az egyes helyszíneken a verseny előkészítésében részt vevő szervezetek önkéntesei várták és kalauzolták a csapatokat.

Az eredményhirdetés előtt Fináli Gábor rabbi és Neruda Károly (Karesz atya), a Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Szent István Király Plébánia plébánosa  adott egymásra reflektáló, az emberek és a vallások közötti megértésről, a toleranciáról, a befogadásról szóló tanítást.

A verseny feladatsorait az ország minden pontjáról nevező csapatok tucatjai oldották meg, és nagy örömünkre több iskolában nem ért véget a munka a verseny végeztével. Volt, ahol a verseny során szerzett ismeretek az iskola holokauszt megemlékezésén osztották meg a versenyzők diáktársaikkal, volt ahol kiállítás készült a megismert források felhasználásával, és volt olyan iskola is, ahol a verseny hatására a helyi zsidóság életét, történetét kutató helytörténeti szakkör alakult. A diákjaikat benevező és munkájukat segítő pedagógusok közül többen vettek részt a versenyt követően holokauszt oktatással kapcsolatos továbbképzésen itthon (éppen a partner szervezeteknél) vagy a Yad Vashemben, Izraelben.

A tavaszi illetve az őszi verseny megrendezése a Miniszterelnökség, továbbá az Erzsébetváros Önkormányzata által kiírt pályázatokon nyert pénzből valósulhatott meg. A társaság örömmel számolt be arról, hogy a programsorozat támogatói között tudhatta Izrael Állam, az Olasz Köztársaság, Svédország Nagykövetségét, valamin az Olasz Kulturális Intézetet is. A partner szervezetek – a Centropa Magyarország, a Zachor Alapítvány, a Haver Alapítvány, a Magyar Zsidó Levéltár a verseny kidolgozásban vállalt szerepük mellett a döntőbe jutott versenyzők díjazásához nyújtott könyvajándékokkal is segítették a program sikerességét. A döntők résztvevőinek ellátásában a Semes Kóser Pékség, a Kóser Laky Konyha és a torta.hu volt támogató segítsége az Abacusan Stúdiónak.